Kiddo — Jrg. 14 (september 2013) Nr. 6

1 Op de cover:
Julius (3,5) en broertje Oliver (2). Julius kwam toen hij drie maanden oud was bij Barbara Heinze (32) in de groep op kinderdagverblijf Kindergarden. ‘Nadat ik een tijdje op de babygroep had gewerkt, switchte ik naar de dreumes-en peutergroep. En Julius ging, vanwege zijn leeftijd, met mij mee, dat was best even spannend!

2 Honderd talen
WELKOM
Jessica Crezee
Volwassenen moeten eerst en vooral kijken en luisteren naar kinderen. Dan zie je hoe ze zich niet alleen uitdrukken via woorden, maar ook door te zingen, ergens heen te kruipen, te tekenen, te kleien, te spelen….Want: een kind heeft honderd talen om iets kenbaar te maken.

10 Pedagogisch documenteren voor jonge kinderen
Ellen Rutgeerts
De kinderopvang krijgt er een bijzonder boek uit Itali‘ bij! De pedagogiek van Loris Malaguzzi blijft namelijk inspireren. Maar deze keer is het niet zomaar een vertaling, er komen ook praktijkvoorbeelden uit kinderopvang van onze contreien aan bod. Een interview met Caroline Boudry en Annelies Roelandt die al enkele jaren opvanginitiatieven begeleiden in het proces van pedagogisch documenteren. Zij zorgen bij de vertaling van dit Italiaanse boek voor extra input.

16 De inrichting van de ruimte: voorspelbaar, veilig en uitdagend
Mandy Pijl
Of kinderen zich veilig en geborgen voelen in het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang hangt af van de aanwezigheid van andere kinderen en volwassenen. En van de groepsruimte. Maar waar moet je bij de inrichting dan om denken? En hoe laat je kinderen participeren in de inrichting? KIDDO zet enkele tips op een rij.

22 Alles over artikel 31: kinderen hebben recht op spel!
Ankie Vanderkerckhove
Spelen is voor kinderen even noodzakelijk als eten en drinken. Kinderen moeten kunnen spelen om zich goed te voelen. Om zich te ontwikkelen. Kinderen hebben geluk: zij hebben een echt recht op spel. Als je 18 wordt, verlies je dat recht. Zolang kinderen nog van dat spelrecht kunnen genieten, is kinderopvang daarvoor de plek bij uitstek.

34 De pedagogiek van… Loris Malagguzi
TOEN EN NU
Ellen Rutgeerts
Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren communiceren. Dat lukt het beste wanneer ze zelf dingen mogen ontdekken en wanneer ze zich mogen uitdrukken met meer dan woorden. Want kinderen zijn geboren onderzoekers en beschikken over wel honderd talen. Malaguzzi ontwikkelde in Noord-Itali‘ samen met oudergroepen een pedagogiek die de capaciteiten van kinderen op een respectvolle manier aanboort.

EN VERDER:

4 Uit het werkveld
Wendy De Weyer, Evelien de Lange
– Week van de Opvoeding
– Jongens en meisjes: een ander soort
– Vernieuwde online vraagbaak over opvoeden
– Wie is het modderigst?
– Nieuw cursusaanbod
– Pedagogische kwaliteit kinderopvang verbeterd
– Word een talent in taal
– Wat is er nieuw in de cao?
– Vernieuwd aanbod van Wanda
– KIDDO-tips voor het Jaar van het Voorlezen
– Dag van de Leidster

9 Joanna De Ruysscher
BINNENGLUREN BIJ…
Wendy Gettemans

14 Appelcrumble maken
OKIDDO (0-4 jaar)
Caroline Boudry
Een afscheidfeestje met appelcrumble.

19 Afscheid van Elly Singer (NL)
Channah Zwiep
Pionier op het gebied van onderzoek Elly Singer neemt afscheid.

20 De diensten van het CKG (BE)

25 Het vierogenprincipe in de praktijk
Lotte Spoormaker
Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe verplicht in de Nederlandse kinderopvang. het vierogenprincipe betekent dat pedagogisch medewerkers niet alleen op de groep mogen staan, er moet altijd een andere volwassene kunnen meekijken of meeluisteren. Het vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten en seksueel misbruik te voorkomen. Welke veranderingen ervaren pedagogisch medewerkers in de praktijk

28 Kinderboeken
Ellen Rutgeerts, Jessica Crezee

– Het hondje dat Nino niet had
– Sien bijt in de dag
– Het leukste ABC ter wereld
– Kort maar krachtig

28 Winnaar KIDDO Leespluim

LEESPLUIM VAN DE MAAND
– Kimmie Cowboy
– Piraten in de straat

30 Vlotten Bouwen
OKIDDO (4-12 jaar)
Marike Robollo-Smeenge
Ook september is een perfecte tijd om binnen of buiten leuke activiteiten met water uit te voeren. Dat dacht buitenschoolse opvang SDK Intermetzzo ook! Zij organiseerden een vrolijke activiteit met vlotjes. Spelenderwijs experimenteerden de kinderen met materialen om meer begrip te krijgen van drijven, zinken en varen.

32 Speelgoed en de Schijf van Vijf
KINDERKWESTIES
Weija Steffens
Speelgoeddeskundige Marianne de Valck zweert bij de ‘Schijf van Vijf’ van speelgoed. Creatief, constructief, cognitief, sociaal en motorisch zijn de kernwoorden van deze schijf. Je kunt de schijf inzetten voor de aanschaf van nieuwe speelmaterialen. Maar ook bij het kiezen van speelgoed voor de groep of bij de uitwerking van een thema bijvoorbeeld.

36 Over grote en kleine mensen
FILOSOFEREN
Isabelle Desegher
Grote mensen vertellen kleine mensen vaak dat iets pas mag wanneer je groot bent. Maar wanneer ben je eigenlijk groot? Als je je eerste stapjes zet? Als je meer dan een anderhalve meter bent? Of als je uit je kleren gegroeid bent? Ben je groot wanneer je grote gedachten denkt? Of moet je wachten tot je achttien kaarsen op je slagroomtaart vindt? Wanneer stop jet klein zijn en wanneer begint eindelijk dat grote ‘groot’.

38 Opvang
COLUMN
Maaike Schutten

39-46 GO! BIJLAGE VOOR GASTOUDERS (NL)
Speciaal voor jou brengt deze GO! mini extra informatie over jouw werk als gastouder. Lees hoe je het ideale gastouderbureau vindt, hoe jonge kinderen groot verdriet verwerken en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Veel leesplezier!

40 Nanny aan huis: pedagoog en gezinsmanager
TRENDS
Alie Dijkstra
In de moeizame kinderopvangmarkt van dit moment, is er een lichtpuntje. Er si steeds meer vraag naar een gastouder die kinderen opvangt bij de ouders thuis: de nanny. Is werken als nanny ook iets voor jou?

44 Inrichting van je huis
ONTWIKKELING & OPVOEDING
Clarine de Leve, Heleen Abrahamse
Het bijzondere van de gastouderopvang is dat je werkt in een woonomgeving. De gastouderopvang vindt meestal plaats in een gewone gezinswoning bij de gastouder thuis maar ook wel bij de vraagouder. Dit betekent dat in de inrichting van de woning flexibel moet zijn: overdag afgestemd op de kinderen en ’s avonds en in het weekend op het gezin.

46 Wat doe jij als je kindermishandeling vermoedt?
BIJBLIJVEN
Alie Dijkstra
Het kan ook jou overkomen dat je een ‘niet-pluisgevoel’ hebt over de thuissituatie van een van je opvangkinderen. Als het goed is, ben je hierop voorbereid en heb je het vijfstappenplan uit de Meldcode kindermishandeling klaarliggen.