Kiddo — Jrg. 14 (april 2013) Nr. 3

1 Op de cover:
Ella (links, 10) en Meike (11) Corina Berkheij (26) werkt bij Kinderopvang Humanitas, locatie BSO Boechorst: ‘Het werk is divers, uitdagend en enorm leuk, daarom ben ik ook na mijn studie werkzaam gebleven bij Kinderopvang Humanitas. Vorig jaar zijn wij gebruik gaan maken van de nieuwgebouwde Brede School Boechorst. Het fijne is dat hier de school en kinderopvang samenwerken. Wat ik enorm leuk vind zijn de vakanties, het aanbod is dan enorm gevarieerd en uitdagend. Als pedagogisch medewerker kun je veel met de kinderen doen, zoals sporten op het nabijgelegen voetbalveld, knutselen, koken in het kinderkookcafŽ, noem maar op, ik voel me vaak nog net zo jong als zij!

2 Hoera voor de buitenschoolse
WELKOM
Ellen Rutgeerts
In onze sector is het een blijvend aandachtspunt: kinderopvang is er niet alleen voor de jonge kinderen, er is ook nog opvang van oudere kinderen voor en na schooltijd. Volgens cijfers van 2004 heeft Vlaanderen maar liefst 50% van de kinderen tussen 2,5 en 12 jaar behoefte aan buitenschoolse opvang.

10 De pedagogische omslag van dertig jaar buitenschoolse opvang
Liesbeth Schreuder, Nederlands Jeugdinsituut
Met haar boek ‘Volwassen geworden! terugblik op 30 jaar kinderopvang’ neemt Liesbeth Schreuder afscheid van haar werk voor het Nederlands Jeugdinstituut en kinderopvang. De sector is in die periode in Nederland ingrijpend veranderd. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Die ontwikkeling hebben als resultaat dat kinderen de buitenschoolse opvang nu een stuk leuker vinden dan vroeger. En dat is een mooi compliment.

16 Een tevredenheidsgesprek is gŽŽn formaliteit
OUDERBELEID / KIDDO MINIREEKS (3 – slot*)
Karin Eeckhout
Het tevredenheidsgesprek tussen ouders en kinderopvang raakt steeds meer ingeburgerd. Het is een soort evaluatiegesprek om na te gaan of alles in de opvang okŽ is voor de ouders. Maar wat is nu precies de bedoeling van zo’n gesprek? Hoe maak je er een echte dialoog met ouders van? En hoe bereid je je voor op een tevredenheidsgesprek?
* De volgende minireeks start na de zomer.

24 Allemaal taal: een stimulerend pakket voor begeleiders
Dietlinde Willockx, Ann Steverlynck
Al hebben kinderen een aangeboren mechanisme om taal te leren, toch loont het de moeite hen hierin te ondersteunen. Bij het leren van taal hebben kinderen immers anderen nodig. Taal maakt ervaringen rijker en vergemakkelijkt het sociaal contact. Taal helpt kinderen om moeilijke dingen te leren en om creativiteit aan te spreken. Maar hoe kun je de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren? Het pakket Allemaal taal helpt je op weg.

26 Pestkopjes in de dop? Wees alert op de signalen
Margo Henderson
Je maakt het misschien niet iedere dag mee, maar ook peuters en kleuters kunnen in de opvang gedrag vertonen dat later gemakkelijk kan overgaan in elkaar pesten of gepest worden. Het is bij deze jonge kinderen niet altijd duidelijk of het gaat om een voorstadium van pesten. En de bewuste of onbewuste signalen die zij afgeven zijn ook lang niet altijd even opvallend. Margo Henderson, trainer Omgaan met Pesten, legt uit hoe belangrijk het is om hier alert op te zijn.

EN VERDER:

4 Uit het werkveld
Wendy De Weyer, Evelien de Lange
– Gemeenten willen regie over peuteropvang
– Bekroning kinderopvangprojecten
– Combineer je werk en studie
– Pak het muzikaal aan
– Tijd om buiten te spelen
– KIDDO-tips voor het Jaar van het Voorlezen
– Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen
– Bepaalde tv vermindert agressie kleuter
– Vlaamse week van de opvoeding; 16 tot 23 mei

9 Binnengluren bij: Bart Heikoop
Mandy Pijl
Pedagogisch medewerker Bart Heikoop van de voor, tussen en naschoolse opvang. Kinderen een thuis bieden vindt hij belangrijk. KIDDO kijkt een dagje mee.

14 Watermeloen of pompoen? Het is om de muziek te doen!
OKIDDO (0-4 jaar)
Caroline Boudry
Inspiratie voor boeiende spelidee‘n kun je overal opdoen. Bedenk nieuwe idee‘n vanuit je observatie van de kinderen. Laat je hen bijvoorbeeld tekenen, ook als is het voor de honderdste keer, kijk dan met volle aandacht naar de mimiek van de kinderen, hun bewegingen, de focus van hun ogen, de tijd die ze aan bepaalde handelingen spenderen. Dat vraagt natuurlijk best wat creativiteit, maar wanneer je vertrekt vanuit de verwondering van kinderen, kun je – bijvoorbeeld door een ander soort tekenmateriaal aan te bieden – komen tot nieuwe, rijk ingevulde activiteiten.

20 Aanraken, een levensbehoefte (NL)
Marijke Sluijter
Kinderen hebben behoefte om aan te raken en aangeraakt te worden. Door onder meer de Amsterdamse zedenzaak komt op deze basisbehoefte onder druk te staan. IN de praktijk krijgen pedagogisch medewerkers te maken met een lastig ‘spagaat’: kunnen zij in hun contact met kinderen professioneel en correct handelen, zonder dat de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen in gevaar komt? Dat kan echt anders, vindt Marijke Sluijter, auteur van het boek ‘Aanraken, een levensbehoefte’.

20 Vrije tijd in breedbeeld (BE)

28 Kinderboeken
Ellen Rutgeerts, Jessica Crezee

– Anti-pest-boek
– Hoe zit dat nu?
– Toet toet bellen
– Prinsen en prinsessen verzamelen
– Superslimme detectives
– Chinees sprookje

28 Winnaar KIDDO Leespluim

LEESPLUIM VAN DE MAAND
‘Het meisje met de gouden jurk’ van Jan Paul Schutten.

30 Onder moeders paraplu
OKIDDO (4-12 jaar)
Veerle Derave
De lente is al een eind op weg maar april doet wat ie wil. Ook in de regen spelen kinderen graag buiten. Misschien zelfs nog liever dan anders. Zolang ze in de plassen stampen, deert de regen hen niet. Zeker niet wanneer ze goed beschermd zijn. Regencapejes hoef je niet te kopen, je kunt ze met de kinderen zelf maken uit oude paraplu’s. En ook al hebben de kinderen een jas aan: met een capeje erboven wordt de jas niet doornat. Niets houdt jullie dan nog tegen om in de regen te dansen.

32 Kinderopvang met een vleugje humor
KINDERKWESTIES
Chrsitine Faure
We houden allemaal van lachen. Lachen werkt ontladend en ontspannend, het zorgt ervoor dat we meer plezier hebben in wat we doen en het is positief voor onze gezondheid. Maar wat betekent humor precies voor kinderen? Welke humor werkt op welke leeftijd? En vooral: hoe kun je wat meer humor brengen in je dagelijkse werk?

34 Samen oefenen met democratie
DE PEDAGOGIESCHE VISIE VAN
Ellen Rutgeerts, Mandy Pijl
De pedagogische visie van … John Dewey.

36 Oneindig veel mogelijkheden
FILOSOFEREN
Marja van Rossum
We noemen iets oneindig wanneer we ons niet kunnen voorstellen dat er een grens is, of als we die nog niet ontdekt hebben – zoals bij het heelal. Of wanneer iets eindeloos doorgaat, zoals eb en vloed. Een reis rond de wereld kun je oneindig noemen. Je zou almaar door kunnen reizen; net als bij een cirkel lijkt er geen begin of einde te zijn. En tot slotte noemen we iets oneindig wanneer er heel veel van is, zoals als die zandkorrels op het strand. Wanneer is iets oneindig?

38 FTOUT!
COLUMN
Maaike Schutten

39-46 GO! BIJLAGE VOOR GASTOUDERS (NL)
Speciaal voor jou brengt deze GO! mini extra informatie over jouw werk als gastouder. Lees hoe je het ideale gastouderbureau vindt, hoe jonge kinderen groot verdriet verwerken en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Veel leesplezier!

41 Verder met VVE
GO / ONTWIKKELING
Alie Dijkslag
Al eens overwogen om aan de slag te gaan met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)? Sinds kort zijn er twee methodes speciaal voor gastouders. De auteur van Kiki en Piramide voor gastouders dachten goed na over de kansen die je als gastouder hebt om spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

44 Lentekriebels
GO / SAMEN SPELEN SAMEN LEREN
Heleen Abrahamse
Een nieuw seizoen is altijd een beetje wennen, maar als de lente eraan kom met wordt iedereen vanzelf vrolijk. Ga lekker naar buiten met de kinderen en geniet van de jonge dieren, de vogels die fluiten, de bloemen die bloeien…Bij een nieuw seizoen horen nieuwe activiteiten, dus daarom heel veel vrolijke voorjaarsidee‘n.

46 Experiment met VVE in gastouderopvang
GO / BIJBLIJVEN
Alie Dijkstra
Twaalf gastouders in Zoetermeer nemen bij wijze van experiment deel aan de VVE-training voor werkers in kinderopvang, peuterspeelzalen en op scholen.