Kiddo — Jrg. 13 (mei 2012) Nr. 4

1 Op de cover
Tweelingbroer Sidiki en zus Fatou (3,5 jaar) en Corina Lintjens (47) werkt sinds een half jaar op cultureel kinderdagverblijf SamSam. ‘Het leuke aan het werken met peuters is dat ze nog openstaan voor alles wat er inde wereld gebeurt. Alles is een avontuur. Altijd is er hun verwondering en spontaniteit. Ik heb zelf clown gespeeld bij Circus Elleboog, en daardoor herken ik veel kinderen en beleef ik veel plezier in mijn werk. Sidiki speelt graag eindeloos met zand en Fatou houdt erg van schommelen en van koken in het houten huisje. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat deze kleine kinderen mij geven!’

2 Ontwikkelingen
REDACTIONEEL
Jessica Crezee (hoofdredacteur)

10 De kracht tussen jong en oud / Generaties ontmoeten elkaar
Sven De Potter, Ellen Rutgeerts
Kinderen van nul tot drie. Opa’s en oma’s van dik in de zestig. In kinderdagverblijf Wigwam loopt al een tijdje een project dat het leeftijdsverschil probeert te overbruggen. Senioren komen er regelmatig langs en zetten zich in de opvang in als voorleesoma, knutselopa of dierenverzorger. KIDDO trok voor de gelegenheid naar Kessel-Lo en makte kennis met vier vieve senioren.

16 Inspelen op de interesses van peuters en kleuters
PEDAGOGISCHE ONDERWERPEN UITGELICHT / KIDDO’S MINIREEKS (2)
Nathalie van Laecke
Door in te spelen op hun signalen en interesses, prikkel je kinderen en help je hen groeien. Voor peuters en kleuters betekent dit concreet dat ze kunnen doen wat hen echt boeit en daar vaak veel van opsteken. Dingen kunnen ontdekken op hun eigen tempo en volgens hun eigen fascinaties, vinden kinderen erg fijn. Hoe pak je dat aan? Hoe ontdek je wat hen intrigeert en hoe kun je daar ook echt mee aan de slag gaan?

24 Samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in de Brede School
Weija Steffens
De afgelopen jaren is het aantal brede scholen in Nederland fors toegenomen. Hierin groeit de rol van de kinderopvang steeds meer. Want niet alleen bij kinderdagopvang staat ontwikkeling van het kind voorop, ook basisscholen, peuterspeelzalen en de naschoolse opvang zien hierin de toegevoegde waarde, met de focus op talentontwikkeling, sociale vaardigheden en je rol in de maatschappij.

27 De Brede School in de praktijk: verdieping en verrijking van je werk!
Weija Steffens
In de Brede School heeft iedere organisatie zijn eigen corebusiness en verantwoordelijkheid. Allemaal met als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Leuke bijkomstigheid: door het delen van kennis en kunde krijgt het werk van de pedagogisch medewerker meer uitdaging en verdieping en ontstaan er meer carrirekansen.

EN VERDER:

4 Uit het werkveld
Fenny Brandsma, Wendy De Weyer
– Cao voorlopig in de ijskast
– Dertien maatregelen tegen seksueel misbruik in de kinderopvang
– Visie en strategie, wat weet jij daarvan?
– De nieuwe opvoedingskrant
– Poster over brandveiligheid
– Kinderen en sociale media
– Gemeentelijk toezicht wordt steeds beter
– KION genomineerd voor Succes Award 2012
– Fiets ze!
– Nieuwe campagne kindermishandeling
– Rectificatie: Taalstimulering in de opvang [Kiddo 3 pag. 34 e.v.]
– Agenda
– Risico gehoorschade: ‘Help ze niet naar de tuut’
– Kennismakingstraject gezinsopvang
– Buitenspelen is gezond: ook voor de ogen!
– Ouderschapsverlof verlengd

9 Loes Denayer
BINNENGLUREN BIJ
Wendy Gettemans

14 Kettingen en kralen … en heel veel plezier
OKIDDO (0-4 jaar)
Caroline Boudry
Bas, zijn vingertjes wrijven traag heen en weer over een parel. De parels glijden langzaam tussen zijn vingers door. Hij kijkt en voelt, ŽŽn en al concentratie. Als volwassene kijk je verwonderd toe.

20 Successen en valkuilen van Voor en Vroegschoolse Educatie (NL)
Weija Steffens
Steeds meer kinderdagverblijven in Nederland werken met Voor en Vroegschoolse Educatie. Om een successtory te worden, vergt VVE van pedagogisch medewerkers Žn management goede en intensieve scholing, een andere manier van werken en coaching on the job.

20 Het nieuwe decreet kinderopvang (BE)

30 Kinderboeken
Ellen Rutgeerts, Karin Harte
‘Wroooaaaah’, ‘Linus’, ‘Spat! Wat is dat?’, ‘De Smoezels vieren een verjaardag’, ‘Als ik groot en sterk was’, ‘Luna en de kikker’, ‘Alles de boom in!’, ‘Buitenspelen in het zonnetje’

32 Een boom vol wensvogeltjes
OKIDDO (4-12 jaar)
Marieke Smeenge (SDK Kinderopvang), Lonneke van Dijk (CED-Groep)
Ieder kind heeft wensen. Kinderen in de buitenschoolse kinderopvang kunnen vaak heel goed duidelijk maken wat ze graag willen: een nieuwe fiets, een spelletje voor de Wii of een uitnodiging voor dat ene leuke verjaardagsfeestje. Het wordt moeilijker als je voor een ander iets mag wensen. Voor wie heb je een wens? En wat dan precies? En waarom? Met deze activiteit zet je de kinderen hierover aan het denken en stimuleer je spelenderwijs de sociaal-emotionele ontwikkelling.

34 Emotionele veiligheid: een voorwaarde om te kunnen spelen en leren
KINDERKWESTIES
JosŽ Reijntjens
Kinderen ontwikkelen zich al spelende. Dat vinden we heel vanzelfsprekend maar spreekt het wel voor zich? Wat is er voor nodig om kinderen te laten spelen en zich dus te ontwikkelen? Waarom komen sommige kinderen niet aan spelen toe? Wat betekent dat voor hun ontwikkeling? En wat betekenen al deze vragen voor jou, als pedagogisch medewerker? Hoe kun jij kinderen het beste in hun spel begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren.

36 Lekker vies!
FILOSOFEREN
Isabelle Desegher
Over wat lekker en wat vies is bestaan heel uiteenlopende meningen. Niet alleen eten maar ook bijvoorbeeld beelden, foto’s, woorden of bepaald gedrag kunnen door mensen als vies bestempeld worden. Maar ook daar zit verschil in. Want wat de ene groep mensen of sommige culturen vies vinden, is niet noodzakelijk vies voor anderen of voor andere culturen. Wie of wat bepaalt precies wat lekker of vies is?

38 ‘Met die grootouders in de opvang kan ik nog beter de interesses van de kinderen observeren’
DE VERBEELDING
Veerle Derave