Katern plus — nr. 4 (maart 2019)

Deze editie is als pdf beschikbaar.

06 ‘Leiderschap moet vooral dienend zijn’
Ben Tiggelaar waarschuwt voor de kloof tussen goede bedoelingen en de weerbarstige praktijk.

10 ‘We doen veel meer samen dan voorheen’
Astrid Veldhuizen, bestuursvoorzitter van een grote jeugdzorg- en onderwijsorganisatie, is een verbinder pur sang.

16 Anker voor bestuurders
Hoe zorgen we ervoor dat professionalisering en permanente educatie blijvend de aandacht hebben van bestuurders? Deze vraag leidde tot een set professionaliseringsthema’s.

24 Curriculumherziening: op naar een betekenisvol onderwijsprogramma
Ontwikkelscholen oefenen alvast met vernieuwing van hun curriculum. Wat zijn de winstpunten, wat is lastig, en hoe begeleid je als schoolleider zo’n vernieuwingsproces?

34 ‘Je moet vóórleven wat je verkondigt’
Leger des Heils-commandant Hannelise Tvedt geeft leiding vanuit een rotsvast geloof.

38 Internationaal leiderschap
Zijn de eigenschappen van een goede leider algemeen en internationaal? We vroegen drie schoolleiders uit Schotland, Canada en Saba naar hun visie op leiderschap.

50 ‘Het hele proces van verbetering is co­creatie’
Hans de Jong, president van Philips Nederland, wil met zijn stijl van leidinggeven het innovatieve vermogen van zijn bedrijf stimuleren.

54 Verantwoording in breed perspectief
Verantwoording afleggen omdat het nu eenmaal moet. Daarmee doen scholen zichzelf te kort, vindt bestuurskundige Cor van Montfort.

15/29/49 Dit heb ik geleerd Drie oud-deelnemers van een leergang of traject van de VO-academie vertellen hoe zij de opgedane kennis en vaardigheden gebruiken.

En verder
02 De kracht van een lerende organisatie
20 Over 5 jaar: welk leiderschap past bij de uitdagingen van de toekomst?
30 Leesvoer: vijf recensies van actuele boeken over leiderschap
42 ‘Een morele leider loopt niet voorop’ – een interview met Jan Bransen
46 Frank Hulsbos over gespreid leiderschap
58 Vijf jaar VO-academie: een tijdlijn