Katern plus — nr. 2 (januari 2017)

Deze editie is als PDF beschikbaar

02 De vraag achter de vraag
Het formuleren van een goede leervraag valt niet mee. Hoe pak je dat aan?

08 Een compleet nieuw vak
Gerrine Lankhaar maakte de stap van docent naar teamleider: ‘Ik ga
binnenkort voor het eerst in m’n leven functioneringsgesprekken voeren.

12 Samenwerken: Drie leidinggevenden vertellen hoe zij samenwerken.

13 Leidinggeven aan verandering
Het onderwijs is aan voortdurende verandering onderhevig. Hoe geef je daar op een overtuigende manier leiding aan?

14 ‘Laat de illusie van projectmatig werken los’
Aart Goedhart pleit voor het proceskundig perspectief: ‘Durf de wetmatigheden van een veranderingsproces te erkennen.’

22 Over 5 jaar: Waar hopen deze teamleider, bestuurder en rector te staan in 2022?

26 Onderzoek: leiderschap en prestaties

30 ‘De werkelijkheid is nu eenmaal complex’
Emeritus hoogleraar André Wierdsma heeft een duidelijke boodschap voor onderwijsmanagers met verbeterplannen: ‘Dat je consensus moet bereiken voor je kunt samenwerken, is een vreselijke misvatting.’

34 ‘Neem de tussentijd’
Een school is niets meer of minder dan een stam, zo betoogt corporate antropoloog Danielle Braun.

38 Boeken: vijf maal lezen en leren

41 Samenwerken: Drie leidinggevenden vertellen hoe zij samenwerken.

42 Onderzoek: weten wat werkt, en wanneer

44 Professionalisering: Ina Everts over haar innerlijke drive

48 Onderzoek: Kennisparade en academische opleidingsscholen

53 Samenwerken: Drie leidinggevenden vertellen hoe zij samenwerken.

54 ‘Activeer niet voortdurend de slachtofferrol’
Hans de Bruijn schrijft wekelijks over framing. Over de frames die het onderwijs hanteert, heeft hij een uitgesproken mening.

58 Monitor: professionele ontwikkeling schoolleiders in de lift