Kader Primair AVS — Jrg. 24 (juni 2019) nr. 10

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema – Burgerschap en persoonlijke vorming

08 Leren functioneren in de democratische rechtsstaat
Na de zomer stuurt minister Arie Slob het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Doel hiervan is meer duidelijkheid scheppen over de opdracht van scholen.

12 Vormgeven aan burgerschapsopdracht: drie schoolportretten
Van een bloeiende debatcultuur en gezamenlijke activiteiten met wijkbewoners tot expliciete aandacht voor communicatievaardigheden en leerlingmediation: scholen geven op veel verschillende manieren vorm aan het bevorderen van actief burgerschap.

16 Leerlingen beslissen mee over nieuwe directeur
Op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk beslisten leerlingen uit groep 7 mee bij de keuze voor een nieuwe directeur. Waarom is hiervoor gekozen en hoe pakte het uit? Gaat het niet te ver? AVS-voorzitter Petra van Haren ging op bezoek.

Verder in dit nummer

22 Op weg naar een nieuw curriculum
Het is een organisatie van jewelste, ‘Curriculum.nu’, waarin circa 130 leraren en 18 schoolleiders zich sinds begin 2018 in ontwikkelteams buigen over de herziening van negen leergebieden in het funderend onderwijs.

26 ‘Ik ontmoet – gelukkig – steeds meer ontwikkelingsgerichte leiders’
In 45 jaar zag Ruud de Sain (66) het speelveld van de schoolleider ingrijpend veranderen. “Je stuurt geen schooltje meer aan, je leidt een context van complexe relaties”

Actueel

04 Voorjaarsbegroting getuigt van gebrek aan onderwijsvisie
Geen extra investeringen in het primair onderwijs, noch voor schoolleiders noch voor onderwijsondersteuners, dat blijkt uit de Voorjaarsbegroting die 27 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd. De AVS vindt dit onbegrijpelijk.

05 Bijna 90 procent voor rookverbod op schoolterreinen
Bijna 90 procent van de Nederlanders staat achter een wettelijk rookverbod op schoolterreinen van middelbare scholen. 80 procent vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken.

06 Huidige reken- en wiskundeonderwijs weinig uitdagend voor hoogpresterende leerlingen
Het huidige reken- en wiskundeonderwijs daagt (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende uit om tot een hoger niveau te komen. Dat staat in het rapport ‘Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen’.

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook!
Baby in de klas versterkt sociale vaardigheden

31 Politieke column
Lammert van Raan (PvdD)

32 Van de AVS

34 AVS Centrum Educatief Leiderschap
LeergangMiddenkader

38 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Een luizenbaan