Kader Primair AVS — Jrg. 23 (november 2017) nr. 3

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: school en ouders 

14 ‘We voeden samen een kind op’
Scholen benaderen ouders vooral individueel voor gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl ouders behoefte hebben aan een collectiever educatief partnerschap en inzet op basis van hun expertise. Een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs timmeren daarmee voortvarend aan de weg.

18 Conflicten voorkomen
Ouders en scholen staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Communicatie is dé sleutel tot een goede verstandhouding. ”Ga planmatig te werk bij wat je communiceert, leg alvast dingen in de week en durf je vooral ook kwetsbaar op te stellen.” En meer tips.

22 ‘Wij communiceren met elkaar op ons virtuele schoolplein’
Kansen en valkuilen online contact

Actueel

03 Wijzigingen in regelgeving eindtoets
Vanaf 2018

04 Aanmelden Excellente Scholen 2018 start 1 november
Doel traject: verbeteren onderwijskwaliteit

05 Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs gepubliceerd
Aanvragen tussen 1 november en 16 december

Verder in dit nummer 

10 Regeerakkoord schiet tekort
Tien miljoen euro voor de aanpak van de werkdruk in 2018 betekent 1.475 euro per school. ”Hiermee koop je geen extra handen in de klas”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. 80 procent van de schoolleiders is dan ook ontevreden over de toezeggingen in het regeerakkoord, blijkt uit een peiling van de AVS onder haar leden.

28 Schoolleiders op toekomstverkenning
De wereld verandert. Technologische innovaties, een flexibiliserende arbeidsmarkt en demografische verschuivingen bijvoorbeeld, hebben gevolgen voor de onderwijspraktijk. Schoolleiders proberen daar op in te spelen. Op de studieconferentie ‘Een jungle aan trends’ deden zij inspiratie op.

Iedere maand

09 Illustratie Djanko

26 Passend onderwijs
Werken aan jezelf in de Impulsklas

27 Zo kan het ook!
‘Een vrijeschoolleerroute past goed bij onze school’

33 Politieke column
Lisa Westerveld (GroenLinks)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuw: Leergang teamflow en Masterclass praktijkgericht onderzoek

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Veranderend toezicht