Kader Primair AVS — Jrg. 23 (december 2017) nr. 4

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Meer muziek

10 Muziek en het jonge brein
Van het veelvuldig luisteren naar Mozart word je geen genius. Maar wie veel muziek hoort, ontwikkelt een prima luistervermogen en dát helpt enorm bij het leren. Aldus natuurkundige en wetenschapsjournalist Mark Mieras, die zich al jaren bezighoudt met hersenonderzoek.

14 ‘Het leeft heel sterk’
De subsidie Impuls Muziekonderwijs en stichting Méér Muziek in de Klas helpen en stimuleren scholen om muziekonderwijs steviger te verankeren in het curriculum. De animo is groot, de kas bijna leeg. Wat zijn de ervaringen, ruim twee jaar na de start van de impuls?

18 Leerlingen met vertrouwen de agora laten oversteken
Operaproject in Zaanstreek

Actueel

02 Loonverschillen vo en marktsector minder groot dan po
Ook vo-docenten gemiddeld lager bruto loon

04 Terugblik en voortgang cao-tafel
Arbeidsvoorwaarden schoolleiders

04 Tweede Kamer steunt motie muziekonderwijs voor ieder kind
Ook na 2020

Verder in dit nummer

26 Strenge eisen gegevensbescherming
Scholen moeten na 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat ze hun digitale leerlingvolgsystemen, toetsingsprogramma’s en inzet van sociale media en apps onder de loep nemen en een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen.

30 The Dutch way is very ok!
Binnen een paar jaar komen onderwijsmensen over de hele wereld kijken hoe Nederland het doet, voorspelt de Britse hoogleraar Alma Harris. In haar boek ‘The Dutch way’, prijst ze het Nederlandse onderwijssysteem de hemel in. ”Finland hebben we nu allemaal wel gezien.”

Iedere maand

09 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook!
DJ-tafel goed alternatief voor rokersplek

22 Passen onderwijs
Onderwijs en zorg voor EMB-kinderen komt straks uit één pot

33 Politieke column
Harm Beertema (PVV)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Survivalkit voor de schoolleider