Kader Primair AVS — Jrg. 22 (januari 2017) nr. 5

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: De school als vindplaats

08 Jeugdspecialist in de school
Verslaving, vechtscheiding, depressie of trauma. Een greep uit de verschrikkingen waar sommige leerlingen mee te maken krijgen. Hoe ga je hier als school mee om, kun je preventief te werk gaan en waar ligt de grens? “Doordat het Dynamisch Actie Team in de school aanwezig is, zijn de lijntjes kort.”

12 ‘We missen signalen’
Het aantal kinderen dat slachtoffer is van kindermishandeling neemt maar niet af. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) scherpt de meldcode aan. Veel scholen hebben intussen weinig vertrouwen in Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling. “Met een goede terugkoppeling kunnen we betere ondersteuning bieden.”

16 ‘Meer wijkverbinding als speerpunt’
Gelijke kansen begint met zicht op schoolpopulatie

Actueel

02 Onderwijsbonden akkoord met tijdelijke oplossing invallers
Ketenbepaling Wwz even buiten werking

02 CAO PO 2016-2017 aangepast
Nieuwe artikelen

04 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel samenwerkingsschool
Duidelijke meerderheid

 Verder in dit nummer:

26 Achtergrond: Appen met ouders
Digitaal communiceren
Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale middelen in om met ouders te communiceren. Een app is laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een briefje. Websites krijgen een andere functie en de inhoud wordt vaker ververst, niet alleen door de ict’er.

30 Interview: Passie en talent centraal
Onderwijs biedt te weinig ruimte aan de passie en talenten van leerlingen waardoor kinderen niet de volwassenen worden die de wereld nodig heeft om te overleven, vindt de Belgische organisatiedeskundige en bestsellerauteur Jef Staes. “We moeten af van diploma’s als voornaamste doel.”

 Iedere maand:

07 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook! Good practice
High tea voor een nog warmere overdracht

25 Passend onderwijs
Bouwen aan leesplezier

35 Politieke column
Rik Grashoff (GroenLinks)

36 Van de AVS

40 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe Leergang: Ondernemend leiderschap

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
Met andere ogen kijken naar onderwijs en opvoeding