Kader Primair AVS — Jrg. 22 (december 2016) nr. 4

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Actueel:

02 ‘Arbeidsmarktpositie jonge leraren moet verbeteren’
Behouden voor onderwijs

03 Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen
Drie nieuwe toetsen goedgekeurd

05 Compenserende maatregelen voor verhoging pensioenpremie ABP
Loonstijging gedekt

Thema: Faciliteren van professionals

08 Thema: Het team in de lead
Meer zeggenschap en professionele ruimte voor leraren; hoe zorgen we dat dit eindelijk goed van de grond komt? Dat onderzocht de Onderwijsraad. Het advies: versterk het handelingsvermogen van leraren vanuit hun competenties, de organisatiestructuur- en cultuur. Hoe doe je dat?

12 Thema: Van ‘veroordelingsgesprek’ naar LB-functie
Gelijke monniken, gelijke kappen was lange de dominante cultuur in het onderwijs. De functiemix leidt nu tot een aarzelende omslag in de beoordelingscultuur. Maar tegelijkertijd wordt de gesprekkencyclus nog vaak verwaarloosd. “Dit zijn de momenten om groei, ontwikkeling en functioneren formeel vast te leggen.”

16 Faciliteren van schoolleiders toen en nu
Dubbelportret oudere en jongere directeur.

Verder in dit nummer:

22 Achtergrond: Reflecteren op leiderschap
De directeuren van de Sint Josephscholen in Nijmegen namen allemaal deel aan het door de stichting zelf geïnitieerde Learning Center, een nieuwe vorm van assessment. Reflecteren op leiderschap en leren door doen staan centraal. “Een update is voor iedereen nuttig.”

26 Reisverslag: Experimenteren in Canada
In de Canadese provincie Britisch Columbia staan leraren als ontwerpende professionals centraal bij curriculumtransformatie. Van schoolleiders wordt ‘leadership by design’ gevraagd; een ondersteunende en faciliterende taak. Wat kunnen we daarvan leren voor het erijken en moderniseren van ons eigen curriculum?

Iedere maand: 

07 Illustratie Djanko

20 Zo kan het ook! Good practice
Kleine school groeit door positief leerklimaat en intensieve marketing.

21 Passend ondrewijs
Allemaal ib’er

29 Politieke column
Michel Rog (CDA)

30 Van de AVS

32 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Strategische communicatie & PR

36 Voor u geselecteerd

39 Boekbespreking
Simpel leidinggeven aan complexe zaken