Kader Primair AVS — Jrg. 22 (oktober 2016) nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Actueel:

02 ‘Betrek school bij beleidsvorming kansengelijkheid’
AVS-reactie op Onderwijsbegroting 2017

04 Meepraten over verdieping advies Onderwijs2032
Oproep

05 Gebrek aan vervangers in onderwijs
Peiling

Thema: Onderwijs voor nieuwkomers

08 Thema: Lessen uit de opvangpiek
De instroom van vluchtelingen is flink afgenomen en scholen hebben het onderwijs aan asiel kinderen inmiddels beter op de rails. Maar de veranderlijke instroom maakt het niet gemakkelijk. Wat gaat goed, wat kan beter? Een inventarisatie.

12 ‘Je ziet ze groeien’
Taalonderwijs regionaal clusteren.

12 Thema: Regionale visie
Samenwerkingsverband IJssel/Berkel nam het initiatief tot een gezamenlijke regionale visie op onderwijs aan nieuwkomers. Dit voorjaar tekenden alle betrokken partijen een convenant en er zijn inmiddels drie taalschakelklassen gestart, gekoppeld aan reguliere scholen in de regio. Een rapportage.

Verder in dit nummer

26 Achtergrond: Verantwoordelijkheid pakken
Een schoolleider zorgt voor een goede interactie tussen leraren en leerlingen, op een zo hoog mogelijk niveau. Daar hoort autonomie bij voor de leraar. Hoe geef je die als schoolleider en neem je die als leraar? “wij hebben het onderwijs afgepakt van de leraren.”

30 Visie: Onderwijs transformeren
New Pedagogies for Deep Learning is een mondiaal partnerschap dat het onderwijs met behulp van ict, kennis van veranderkunde en nieuwe didactiek duurzaam wil transformeren. Het laat leren aansluiten bij de persoonlijke behoeftes van leerlingen. Global director Michael Fullan over de rol van de schoolleider hierin.

Iedere maand

7 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook! – Good practice
‘Leer ze eerst kennen voordat je oordeelt’

25 Passend onderwijs
Veiligheid bieden is kern van traumasensitief onderwijs

33 Politieke column
Jasper van Dijk (SP)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam.

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
‘Ik ben ook een mens’