Kader Primair AVS — Jrg. 21 (oktober 2015) nr. 2

Dit nummer is als pdf beschikbaar

02 ‘Inzetten op taalbarrière en traumaverwerking’
Peiling onder schoolleiders over opvang vluchtelingenkinderen

03 Financiële compensatie voor vo-scholen die willen fuseren
Krimp

05 ‘Meer ruimte geven aan positie schoolleider’
Reactie AVS op Onderwijsbegroting 2016

07 Illustratie | Jos Collignon

THEMA: Meer mannen
08 Op zoek naar de kritische massa

‘Als je eenmaal meesters in huis hebt, komen er vanzelf meer’

12 Man in een vrouwenbolwerk
(Ex) Onderwijsmannen delen hun visie

16 ‘Laat de diversiteit van het vak zien’
Homogeen personeelsbestand in andere sectoren

21 Zo kan het ook! | Good Practice
‘Buitenspelen is ook een vak’

23 Passend onderwijs
‘Kinderen horen bij kinderen’

24 Voor iedere instantie een ander formulier
AVS-peiling Passend onderwijs haalt knelpunten boven water

28 De toren van PISA wankelt
Zin en onzin van internationale onderwijsbeoordeling

33 Politieke column
Arie Slob (ChristenUnie)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe leergang: Strategische communicatie & PR

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Teamleiderschap als ambacht: samenwerken met verschillen