Kader Primair AVS — Jrg. 21 (november 2015) nr. 3

Dit nummer is als pdf beschikbaar

03 Geld voor 3.000 jonge leraren anders besteed
Banenbehoud

03 Sociale partners vragen overheid om duidelijkheid bij stijging ABP-premie
‘Kosten voor overheid’

05 ‘Laat autonomie aan het veld wat vakanties betreft’
Rijnlandse model ver te zoeken

07 Illustratie
Jos Collignon

08 THEMA | Techniektalent ontplooien
Structureel Wetenschap & Technologie op elke basisschool in 2020, meer leerlingen in het voortgezet onderwijs die een techniekprofiel kiezen. De doelen van het Techniekpakt zijn ambitieus maar niet onhaalbaar. “W&T wordt vaak als ingewikkeld gezien en dat werpt drempels op.”

12 THEMA | Vernieuwende bètadidactiek
Scholen zien zich door onderzoekend en ontwerpend leren vaak geconfronteerd met een andere manier van werken. “We willen dat kinderen goede leervragen stellen, onderzoeksvragen. Vragen waarvoor je moet experimenteren. Zelf nadenken over het hoe en waarom van een product is iets anders dan een opdracht maken.”

16 Regionaal samenwerken is sleutel tot succes
Vernieuwingen in vmbo

20 Zo kan het ook! | Good practice
Kunst ervaren met digitale scheurkalender

21 Passend onderwijs
Wennen aan school met de webchair

24 ACHTERGROND | ‘Ze verliezen kostbare tijd’
Steeds meer basisscholen vangen vluchtelingenkinderen op. Dat gebeurt met volle inzet, maar gaat ook gepaard met de nodige knelpunten. “We moeten een balans vinden tussen de belangen van nieuwe kinderen, bestaande leerlingen en leraren die hun werk goed moeten kunnen uitvoeren.”

28 ACHTERGROND | Welke kleur wordt Piet?
Al ruim voor 5 december breken schoolleiders en -bestuurders zich het hoofd over de kleur van Zwarte Piet. Alle Haagse scholen zijn zelfs verplicht de komende sinterklaasviering een discriminerend kenmerk te schrappen. “De situatie is heel precair.” Dreigt dit kinderfeest ten koste te gaan van volwassen emoties?

31 Politieke column
Harm Beertema (PVV)

32 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Training Bouwen aan een lerende school

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Nieuwe perspectieven op publiek leiderschap