Kader Primair AVS — Jrg. 21 (maart 2016) nr. 7

Deze uitgave is als PDF beschikbaar

Thema: School in 2032

02 WWZ vooralsnog niet van toepassing in openbaar onderwijs
Onderscheid openbaar en bijzonder onderwijs

04 Dekker pakt onbevoegd lesgeven op vo aan
Meer stimulering door leidinggevenden

06 AVS: ‘Aanvullende bekostiging school met minder dan 4 vluchtelingen hard nodig
Serieuze knelpunten

07 Illustratie | Jos Collignon

08 ‘Je kunt niet 25 jaar vooruit kijken’
Toekomstgericht onderwijs organiseren

12 Curriculair leiderschap
Vier portretten

16 ‘Een tablet kun je opzij leggen, maar een robot kijkt je aan’
Digitalisering en professionalisering

21 Zo kan het ook! | Good practice
Betere samenwerking po en vo na fusie

23 Passend onderwijs
Thuiszitters weer naar school na onderwijs op afstand

26 Gespreid leiderschap belangrijk bij Passend Onderwijs
Uitnodingende leeromgeving nodig om kennis en expertise in te zetten

30 Europese schoolleiders bijeen in Maastricht
AVS organiseert ESHA-conferentie 19 t/m 21 oktober 2016

33 Politieke column
Loes Ypma (PVDA)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Professioneel bestuurder: ‘Je komt tot dieper denken’

42 Voor u geselecteerd

45 Boekbespreking
De lerende mens