Kader Primair AVS — Jrg. 21 (februari 2016) nr. 6

Deze uitgave is als PDF beschikbaar

Thema: Het gezicht van de school(leider)

02 AVS wil ook verkenner primair onderwijs voor knelpunten Wwz
Brief aan Asscher

03 Pauzetijden en afspiegelingsbeginsel in cao-onderhandelingen
Inzet AVS

05 Schoolleiders hebben sleutelpositie bij verminderen interne regeldruk
Aanpak

THEMA Het gezicht van de school(leider)
09 ‘Je moet zijn wat je zegt’
Reputatiemanagement
Beeldvorming is belangrijk voor het succes van een school. Is het niet goed gesteld met de reputatie, dan kost dat leerlingen. Ook kan het team zich minder verbonden voelen met de school. “Schoolleiders hebben vaak een inspirerend streefbeeld, maar het is belangrijk om zo’n beeld samen te ontwikkelen.”

12 ‘Emma bepaalt de koers’
Beleid dat leeft
Eenmaal opgesteld ligt een school- of strategisch beleidsplan nogal eens op een plank te verstoffen. Hoe zorg je ervoor dat het beleid gaat leven, dat het ‘smoel’ krijgt? “Emma helpt om te bedenken hoe we onze leerlingen goed kunnen bedienen.”

16 Voor iedereen een school op maat
Zegeningen en valkuilen van een nog ruimere schoolkeuze

21 Zo kan het ook! | Good practice
Vraag het de rector online

23 Passend onderwijs
‘Leraren in de ontwerpstand zetten’

26 ‘Geef wat vaker complimenten’
Burn-out bij leraren voorkomen
Een burn-out ligt op elke school op de loer. Als schoolleider kun je veel persoonlijk leed en organisatorische ellende voorkomen door scherp te zijn op signalen die wijzen op overspannenheid bij leraren.

30 Eigen coach voor startende leraar
‘Het werk is te complex geworden om alleen te doen’
Voor startende leraren kunnen de eerste jaren overweldigend zijn. Daarom is er steeds meer aandacht voor de begeleiding van deze groep, bijvoorbeeld in de vorm van een coach. “Het is fijn als je bij iemand terecht kunt met vragen. Zeker als die buiten de beoordeling staat.”

33 Politieke column
Rik Grashoff (GroenLinks)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
(Her)registreren: hoe zit dat?

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid