Kader Primair AVS — Jrg. 21 (december 2015) nr. 4

Dit nummer is als pdf beschikbaar

02 Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt
Bijlage in CAO PO

03 Bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen
Bestaande regelgevind en oplossingen in ontwikkeling

04 Steeds meer gezonde kantines
Richtlijnen voedingscentrum verwerkt in aanbod

07 Illustratie
Jos Collignon

08 School als stepping stone naar morgen
Omgaan met straatcultuur

12 ‘Juist nu kun je als school laten zien dat je er voor elkaar bent’
Oplossingen voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

16 ‘Iedereen denkt mee vanuit zijn eigen werkveld’
IKC: Samen rondom het kind

21 Zo kan het ook! | Good practice
Take your own device

22 Passend onderwijs
Zorg- en onderzoeksplicht: verwachtingen

26 Stoelendans brengt frisse wind
Nieuwe standplaats maakt directeur én school weer scherp

30 ‘We worden er erg blij van’
Muziekimpuls voor basisonderwijs

35 Politieke column
Jasper van Dijk (SP)

36 Van de AVS
40 AVS Centrum Educatief Leiderschap
44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
Het belang van een ‘sterke punten revolutie’