Kader Primair AVS — Jrg. 20 (mei 2015) nr. 9

Deze editie is  als PDF beschikbaar

Thema: toekomstbestendig onderwijspersoneel

03 Curriculumspiegel: behoefte aan heldere leerplankaders
Nieuw tweejaarlijks rapport

03 Effect tablet op motivatie leerlingen vooralsnog klein
Onderzoek

05 ‘Benut functiemix bij nieuwe formatieplannen’
Deel schoolbesturen loopt achter met invoering

09 Illustratie
Jos Collignon

10 Wendbare leerlingen klaarstomen
In het hele land ontwikkelen scholen zelf nieuwe manieren om jongeren klaar te stomen voor een nog ongewisse toekomst. Platform Onderwijs2032 sluit daarop aan. Scholen willen naar flexibel onderwijs dat goed aansluit bij individuele leerlingen én de veranderende eisen van de maatschappij. “Het moet allemaal wel uitvoerbaar zijn.”

14 ‘Zonder 21e eeuwse vaardigheden komt kennis niet tot uitdrukking’
Aandacht nog niet structureel

18 Sociaal leren met ict
Door ict ontstaat meer ruimte voor het doorbreken van jaargroepen, voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren en gepersonaliseerd leren. Maar wat betekent het voor de sociale kanten van het leerproces als leerlingen dagelijks achter de computer zitten? Leidt onderwijs op maat niet tot individualisering? “Het enige sociale risico van ict speelt zich na school af.”

23 Zo kan het ook | Good practice
‘In ieder kind schuilt een kleine maker’

25 Goed onderwijsbestuur
Teamontwikkeling als integraal onderdeel van professionalisering

28 Passend onderwijs
Onderwijs en zorg voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen

30 Inspectietoezicht nieuwe stijl
Het inspectietoezicht gaat veranderen en wordt breder: in de toekomst gaat het ook om sfeer, veiligheid en communicatie. Pilotscholen zijn niet ontevreden. “De inspecteurs kijken niet meer alleen naar leeropbrengsten, het is echt een ander geluid.” Maar ook: “De gemiddelde Cito-score is nog steeds bepalend voor het oordeel.”

34 Bovenbestuurlijke mobiliteit
Schoolbesturen in het primair onderwijs slaan met een Regionaal Transfercentrum de handen ineen om te komen tot gezonde mobiliteit voor ervaren medewerkers en kansen voor jonge leerkrachten. Hoofdidee is een gezamenlijke, regionale vervangingspool.

39 Politieke column
Paul van Meenen (D66)

40 Van de AVS
42 AVS Centrum Educatief Leiderschap
‘Het heeft me veel nieuwe energie gegeven’

46 Voor u geselecteerd
49 Boekbespreking
‘Het prachtige risico van onderwijs’