Kader Primair Avs — Jrg. 9 (november 2003) Nr. 3

1 Een opmerkelijk standpunt
KADERSPEL
Ton Duif

2 Kleutertoets n˜g niet van de baan
AVS Actueel
Ady Hoitink

4 Haags wantrouwen domineert discussie over schooltijden
AVS Actueel
Ady Hoitink
Het wetsvoorstel schooltijden roept veel discussie op. Deze discussie wordt gedomineerd door Haags wantrouwen. Kamerleden lijken te denken dat scholen massaal zullen overgaan tot een vierdaagse werkweek en voorbij zullen gaan aan het belang van ouders en leerlingen. Ondanks de storm van kritiek handhaafde Van der Hoeven haar wetsvoorstel.

6 Jaar respijt voor GOA-beleid
AVS Actueel
Harry van de Kant
De korting voor 2004 van 50 miljoen euro op de subsidie voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt volgens een brief van de minister opgelost met incidentele maatregelen. DE AVS is blij met het uitstel, maar blijft de bezuiniging een slechte zaak vinden. Het vertrouwen in de consistentie van het beleid is geschaad.

8 Samenwerking bepaalt wachtlijst speciale basisscholen
AVS Actueel
Aleid Schipper

10 Kwaliteitskaarten digitaal
AVS Actueel
Gerda Leeuw

12 Brede basisscholen uitgelicht
AVS Actueel
Ady Hoitink

14 Sturing geven aan veranderingsprocessen is ook gewoon leuk
Anita Burlet
Handreikingen bij het managen van veranderingen

22 Coachen, samenwerken en uitdagen
Bouwe van Straten
Leiderschap in het primair onderwijs

24 Een verschil van dag en nacht
Larissa Pans
Twee zij-instromende directeuren vertellen over hun ervaringen als leidinggevende in het primair onderwijs. Mieke Schoenmakers: “Alles is verwaarloosd: het gebouw, het meubilair en niet te vergelen het team.” Herman Slot: “Ik heb het ongelooflijk goed naar mijn zin.”

28 Niet leunen maar steunen
Marcel Verhart
De bovenschools manager is eigenlijk algemeen directeur, betogen RenŽ van Harten en Adrie Groot. “Ik houd me ten behoeve van iedereen bezig met het algemeen-bestuurlijke, zodat schoolleiders meer tijd krijgen voor dat waar het echt om gaat: hun scholen.”

32 Leesvoer voor schoolleiders
Trieneke van Manen
Over favoriete boeken en sites over leiderschap, leidinggeven en management.

35 Sja, als we “Hun zien een mooi meisje” goed moeten rekenen …
Illustratie
Jos Collignon

36 “Voor mij heeft het een verrassende draai gekregen”
Ans Aerts
Na de kweekvijver

42 Speelbal of spelbepaler, een dag vol kwaliteit
Anneke van der Linde
Terugblik op Kwaliteitsdagen

46 Een trotse en zelfbewuste beroepsgroep

Anita Burlet
Op 17 september 2003 presenteerde de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) de tweede editie van de beroepsstandaard voor leidinggevenden in het primair onderwijs.

50 Een gezonde spanning houd je scherp
DE BUITENWACHT
Jasper Westerhof
Hoe kijkt iemand van buiten het onderwijs aan tegen leiding geven. En wat kunnen wij daarvan in het onderwijs leren. Raymond Strikker, directeur van Landhuishotel De Bloemenbeek, geeft zijn visie op het leiden van een organisatie.

55 Toegevoegde waarde
Column
Marco van Traaij

60 Informatie en bestellijst AVS