Kader Primair Avs — Jrg. 9 (maart 2004) Nr. 7

Thema: SPECIALE LEERLINGENZORG

1 Europees perspectief
Kaderspel
Ton Duif

2 Politiek stemt in met hoofdlijnen lumpsum
actueel

3
Uitgangspunten formatiebudget blijven overeind
kort actueel

4 Meetjaar maatgevend voor lumpsumvergoeding
actueel

5 Herverdeeleffecten van Lumpsum onvermijdelijk

kort actueel
verder:
– Wat te doen met honderd miljoen?
– Onderzoek inzet schoolbudget
– Steunpunten Onderwijs & Epilepsie
– ICT in kleinere samenwerkingsverbanden
– School & Sport
– Subsidieregeling OALT-leerkrachten
– Tien regels over veiligheid op school
– Platform kwaliteitencošrdinatoren
– Spaarfonds be‘indigt activiteiten
– Onderwijsfestival van de PvdA
– Minister zet mes in regelingen
– KPN mag scholen gratis internet aanbieden
– Vernieuwde website onderwijskansen
– Congres organisatie Brede School

13 ‘Meester’
Illustratie
Jos Collignon

14 Lom- en mlk-leerlingen samen op school
THEMA
Larissa Pans
Het docententeam van fusieschool De Hasselbraam in Amsterdam probeert hard om de oude verdeling tussen lom- en mlk-kinderen niet te maken. Nu moeten de andere sbo-scholen uit de regio nog volgen.

18 Meer pedagogische zorg in de klas
THEMA
Mari‘tte Schrader
Kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en onderwijspraktijk dichten.

22 Zorgplatform binnen de school
THEMA
Ans Aerts
PCO Regio Almelo: kinderen pakken hun eigen ontwikkeling op.

26 Heeft u ze nog op een rijtje?
THEMA
Aleid Schipper
Wetten, indelingen en clusters in het speciaal onderwijs.

28 Geen plan maar pad van aanpak
THEMA
Andrea Linschoten
WSNS+ gaat samenwerken in de regio. Bart van Kessel is bij WSNS Plus deelprojectleider ‘Samenwerken in de regio’. Volgens Van Kessel is er geen vast plan van aanpak om samenwerkingsverbanden, jeugdzorg, politie en maatschappelijk werk om de tafel te krijgen. “Ga er gewoon aan beginnen.”

32 Conferentie over kwaliteit verbeteren
THEMA
Aleid Schipper
Congres in Lunteren begin februari 2004: Onderwijspraktijk centraal op studieconferentie WSNS+

36 Heeft u de folder gekregen?
THEMA
Andrea tinschoten
Samenwerkingsverband onderzoekt communicatie met ouders.

39 De klas in huis
Onderwijs op afstand voor langdurig zieke kinderen.

40 “Wij sturen door los te laten”
DE BUITENWACHT
Bert Nijveld
Hoe kijkt iemand van buiten het onderwijs aan tegen leiding geven en wat kunnen wij daarvan leren? Anouk van der Vliet en Annette Perdon, teammanagers van revalidatiecentrum De Hoogstraat, geven hun visie op het leiden van een organisatie.

44 Bestaat de vakbekwame schoolleider?
Winnie Lafeber
Over welke competenties moet een schoolleider anno 2004 beschikken? Kunnen al deze talenten in ŽŽn persoon aanwezig zijn? Hoe belangrijk is identiteit voor een gereformeerde schoolleider? Dit kwam aan de orde tijdens een studiedag over identiteit en kwaliteit van de Landelijk Verband van Gereformeerde schoolverenigingen (LVGS).

49 Ik ben Gerrit en …
Column
Marco van Traaij


52 AVS informatie- en bestellijst