Kader Primair Avs — Jrg. 9 (juni 2004) Nr. 10

Thema: aansluiting PO-VO

1 Machogedrag met grote gevolgen
kaderspel
Ton Duif


2 Ruzie over sociaal plan voor achterstandsscholen
ACTUEEL
Ady Hoitink

3 Brochure bekostiging lumpsum PO
kort aCTUEEL


3 Cfi zoekt ambassadeurs financieel jaarverslag

kort aCTUEEL


4 Bureaucratie in het primair onderwijs
Michiel Wigman
ACTUEEL

5 Kwaliteitsregeling internetproviders

kort aCTUEEL


5 CAO-PO verlengd

kort aCTUEEL


6 Overblijven beter organiseren

ACTUEEL

9 Onderwijsachterstandenbeleid
ILLUSTRATIE
Jos Collignon

10 Overzicht maatwerk en cursussen 2004-2005

12 Vijf tips voor de nieuwe balans
Marcel Verbart
Vanaf het verslagjaar 2005 geldt een nieuwe richtlijn voor de jaarrekening. Wat betekent die richtlijn voor het aankopen, waarderen en vervangen van de bezittingen van uw school? Bepaal uw strategie in overleg met de accountant

16 Beter overstappen naar het voortgezet onderwijs
Thema: aansluiting PO-VO
Wil Jaegers
Aansluiting moet onderdeel kwaliteitszorg worden

20 Drie stappen vooruit en twee achteruit
Thema: aansluiting PO-VO
Mari‘tte Schrader
Warme overdracht in proeftuin Nijmegen. Omdat de overstap naar het voortgezet onderwijs in hun ogen beter kon, startten directeur Joop Haverkort en conrector Gerard Dietvorst in Nijmegen een project voor warme overdracht van de leerlingen. “Wat bedoelt een school als ze het over een trage leerling hebben?”

24 Taal is de sleutel tot succes

Thema: aansluiting PO-VO
Allochtone leerlingen belanden bij de overgang naar het voortgezet onderwijs vaker dan gemiddeld in een lager schooltype, waar ze vaker blijven zitten en vaker voortijdig de school verlaten. Wat is hier aan te doen?
Bert Nijveld

28 Naar de brugklas
Thema: aansluiting PO-VO
Larissa Fans
Cito is een fotootje van wat we al lang weten

32 Kies voor de droom
de buitenwacht
Bert Nijveld

Harry Starren, directeur van Management Centrum de Baak, is gefacineerd door leiderschap. “Wat maakt de een tot succesvol leider en de ander niet?”

39 Grijpen en graaien
Column
Marco van Traaij

44 Informatie- en bestellijst AVS