Kader Primair Avs — Jrg. 9 (januari 2004) Nr. 5

Thema: HUISVESTING

1 Geen keuze
Kaderspel
Ton Duif

2 kort actueel
Adviescommissie Toelating en Begeleiding voor plaatsing van leerlingen
– Vijfde voortgangsrapportage leerlinggebonden financiering (LGF)

3 Ervaringen en vragen rond LGF
Actueel
Aleid Schipper
In de vijfde voortgangsreportage bespreekt de minister knelpunten van de leerlinggebonden financiering. Hoewel de toon van het rapport optimistisch is, leven er onder leden van de AVS nog veel vragen. Een uitleg over indicatiestelling, rugzakje en aanvullende formatie.

6
kort actueel
Eenmalige verlenging stimuleringsregeling ID-banen
– Verbod leeftijdsonderscheid komt eraan
– Werknemerspremie pensioen stijgt 0,6%
– Klein deel scholen nog geen internetprovider
– Homo- en biseksueel personeel voelt zich vaak niet veilig
www.onderwijsarbeidsmarkt.nl
– Het nieuwe VMBO in the picture

10 Samen knelpunten oplossen
Bert Nijveld
In de regio Utrecht sloten acht schoolbesturen voor primair onderwijs, drie pabo’s en een ROC een Regionaal Convenant voor de Onderwijs arbeidsmarkt. Zij slaan de handen ineen om het dreigende lerarentekort aan te pakken en actief knelpunten in de arbeidsmarkt op te lossen.

14 Sbo-directeuren willen collegiale ondersteuning
Peter Hamers
WSNS+ onderzoekt ondersteuningsbehoefte SBO-directeuren

17 Congres ‘Leer-kracht ontwikkelen

Veloncongres van de HAN in Arnhem op 22 en 23 maart 2004 op congrescentrum Papendal. Info: www.han.nl/velon

17 Congres ‘Didactiek en ICT-congres 2004’
Voor locaties en data zie: www.school-computer.nl

18 Invloed op uw huisvesting
Thema
Henry Hennink
In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) komt het gemeentelijk onderwijsbeleid aan de orde. In dit overleg hebben scholen en schoolbesturen de kans om richting te geven aan hun onderwijshuisvesting.

20 Leren en evalueren met portfolio’s
Meer hierover op www.cps.nl

20 Koersbericht
De nieuwe digitale nieuwsbrief van het Ministerie van OCW. Zie: www.minocw.nl/koerspo

22 Nieuwe locatie SO-afdeling
Thema
Larissa Fans
De SO-afdeling van De Zevenster in Lelystad verhuisde twee jaar geleden naar een gebouw dat niet was bedoeld voor SO-leerlingen. De aanpassingen, zoals ruime toiletten en rolstoeltoegankelijke gangen, zijn in volle gang. Directeur Gerry van Vliet houdt al rekening met nieuwe huisvestings- en onderwijsveranderingen.

26 Een adaptief onderwijsgebouw
Thema
Ady Hoitink

28 Dat bewaren we
Educatieve website voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs over cultureel erfgoed: www.datbewarenwe.nl

28 Publicatie Jeugdzorgadviesteams
Publicatie ‘Jeugdzorgadviesteams voor het basisonderwijs’ van het LCOJ (Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg door het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn). Bestellen: bestel@nizw.nl

30 Actie ‘mijn school weer schoon’ doet stof opwaaien
Thema
Mari‘tte Schrader

34 Veelgestelde vragen over onderwijshuisvesting
Thema – avs helpdesk
Henry Hennink

38 Huisvesting voor het nieuwe leren
Thema
Gert Jan Meijer, Harry Vedder, Krijno Van Vugt
Hoe zet ik mijn visie om naar vorm, ruimte en functie?

43 Het AVS-bestuur

44 “Hoe zitten uw leerlingen er morgen bij?”
Thema
Sylvia van Gaalen
Schoolmeubilair is weinig vernieuwend

48 SchoolParasites
Thema
Nieuwe noodlokalen voor naoorlogs Nederland

50 ‘Biep Biep Biep Biep Biep’

Illustratie

Jos Collignon

51 Stilzwijgen
Column
Marco van Traaij

56 Informatie en bestellijst