Kader Primair Avs — Jrg. 9 (februari 2004) Nr. 6

Thema: KWALITEITSZORG

1 Na de moord op Hans van Wieren
Kaderspel
Ton Duif

2 Zorgen over vijfde voortgangsrapportage LGF
actueel
Leerlinggebonden financiering.

6 Dubbele bekostiging voor ŽŽn sbo
actueel
Sbo-scholen die aparte brin-nummers hebben maar functioneren als ŽŽn school, krijgen ten onrechte dubbele bekostiging. Minister Van der Hoeven is van plan de vergoedingen geheel of gedeeltelijk in te houden.

10 Een vuist tegen de GOA-bezuinigingen
actueel

12 Uitzettingsbeleid botst met rechten van het kind
actueel

14 Wet beroepen in het onderwijs
kort actueel

16 ‘Ziezo, het begin is gemaakt’
thema
Andrea Linschoten
Eind januari kwamen de pilotscholen van het project ‘Ziezo’ voor het eerst bij elkaar. Na een introductie van het project van Q*Primair over zelfevaluatie, collegiale visitatie en proportioneel toezicht, konden de scholen met elkaar kennismaken. Directeur Petra Palokaj-van Haren: “Ik ben benieuwd naar de ervaringen van andere scholen.”

20 Kwaliteitszorg op een PI-school
thema
Ans Aerts

24 Kwaliteitsles van de AVS
thema
Astrid van de Kerkhof

26 Betere onderwijsresultaten in kengetallen
thema
Mari‘tte Schrader

26/27 Katern pag. 1 t/m 12: Scholenpanel – Kwaliteitszorg en Inspectie
thema

30 Zorgprofiel Leerlingenzorg stelt leerkracht centraal
thema
Bouwe van Straaten
Amsterdamse scholen voeren een nieuw instrument in om het zorgprofiel vast te stellen. Dit Zorgprofiel Leerlingenzorg stelt de leerkracht centraal. Samenwerkingsverbanden uit het hele land zijn ge•nteresseerd.

34 Geen zorgen om lumpsum
Andrea Linschoten
Gaat mijn organisatie erop achteruit, heeft de kleine school financieel bestaansrecht, krijg ik wel voldoende geld om de kosten van mijn wat oudere personeelsformatie op te vangen? Op de voorlichtingsdagen over lumpsum kon Marcel Verbart van de AVS heel wat zorgen wegnemen. “De meeste scholen liggen op schema.”

39 Plezier in je werk
Andrea Linschoten

40 GrassRoots: ICT in de onderwijspraktijk
Winnie Lafeber

43 Ouders in de school
SyIvia van Gaalen

44 Speciale begeleiders voor nieuw personeel
Andrea Linschoten

48 ‘Rita Verdonk’
Illustratie
Jos Collignon

49 Angst en Vertrouwen
Column
Marco van Traaij

52 Informatie en bestellijst