Kader Primair Avs — Jrg. 8 (oktober 2002) Nr. 2

Thema: Huisvesting

1 Goede huisvesting loont

Kaderspel
Ton Duif

2 Afschaffen OALT-budget haaks op inburgeringsbeleid!? – Petitie
AVS actueel

4 Illustratie
Jos Collignon

6 Rugzakleerlingen – wat nu?
Aleid Schipper en Co de Custer
Dit voorjaar is het wetsvoorstel leerlinggebonden financiering (LGF) controversieel ver klaard door de Eerste Kamer. De algemene verwachting is dat het wetsvoorstel alsnog wordt aangenomen. Dan worden met ingang van 1 augustus 2003 de drie wetten WPO, WEC en WVO gewijzigd. Wat kunt u nu al doen?

16 Een rare start van het nieuwe schooljaar
Astrid van Unen
Niet ŽŽn, maar vier keer kreeg openbare basisschool Overes in Rijssen in augustus te maken met een overstroming. Voor schoolleider Cyril Bolscher betekende het veel extra werk dat nog lang niet klaar is.

21 De rol van de gemeente
Larissa Pans
Schoolbesturen moeten vanaf 1997 hun huis vestingswensen indienen bij de gemeenten. Inmiddels wordt gesproken over een nog verdergaande decentralisatie: schoolbesturen verantwoordelijk maken voor de eigen huisvesting. Jan van Leijenhorst, hoofd Jeugd, Onderwijs en Cultuur bij de VNG: “Soms kom je in scholen waarvan je denkt: nou, die kunnen best een likje verf gebruiken..”

24 De grens bereikt
Wichert Eikelenboom
Als de wijk harder groeit dan de school

28 Op zoek naar vrolijke, passende noodbol
Wilma Kempinga
Veel scholen ontkomen er niet aan: noodgebouwen. Maar ook daar mogen eisen aan gesteld worden en er is heel wat meer mogelijk dan geschakelde containers. Met het project SchoolParasites wil WiMBY! het probleem van de tijdelijke schoolruimte onder de aandacht brengen n een oplossing laten zien.

33 Kind van de rekening
Wichert Eikelenboom
Onderzoek naar het onderhoud van basisscholen

36 Beheer en exploitatie van brede scholen
Wichert Eikelenboom
Schoolconcept vraagt stevige organisatorische basis

38 Van hype tot basisvoorziening
Wichert Eikelenboom

40 Bouwen voor onderwijs: slim ontwerpen
Candida van Verschuer
(Goede) architectuur levert rust en vierkante meters op

42 Leon de CaluwŽ: “Ik heb een somber beeld over het onderwijs”
Bert Nijveld
Verschillen en verwachtingen in veranderingsprocessen

47 Minister neemt eerste NSA beroepsstandaard in ontvangst
Astrid van de Kerkhof
“De beste leider is een schoolleider”

51 Column
Marco van Traaij
Het goede voorbeeld

56 Informatieblad / bestellijst