Kader Primair Avs — Jrg. 8 (november 2002) Nr. 3

Thema: FINANCI‘N

1 Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Kaderspel
Ton Duif

2 Nog geen helderheid over lumpsum
AVS actueel
Na de val van het kabinet Balkenende zal dat de Kamer de bespreking van sterke beleidswijzigingen, zoals de invoering van lumpsum, waarschijnlijk uitstellen. Het invoeringstraject van lumpsum kampt dus nog langer met onzekerheden. De laatste stand van zaken.
Ady Hoitink

6 Islamitische scholen dragen bij aan integratie
AVS actueel
O
nder meer over het inspectierapport ‘Islamitische scholen en sociale cohesie’.
Ady Hoitink

11 De bruidsschatregeling
AVS actueel
Extra geld voor openbaar onderwijs
Karel Jorissen

13 Klopjacht op illegale leerlingen?
AVS actueel
AVS: “Een kind zijn recht op onderwijs ontnemen is tegen onze beroepseer!”
Ady Hoitink

14 Over leerlinggewichten en schoolgewichten
AVS actueel
Onderwijsraad komt met adviezen over een nieuwe aanpak voor het onderwijsachterstandenbeleid
Aleid Schipper

20 Samen financieren
Samen financieren kan scholen voordeel opleveren. Kader Primair spreekt met schoolleiders over meerjarenbegrotingen, schaalvoordelen, gezamenlijke sollicitatieprocedures en uitwisselbaar meubilair.
Larissa Pans

24 Instrumenten voor meerjarenbegroting
Voor het SPS-project hebben de AVS en de VOS ABB twee meerjarenbegrotingsinstru menten ontwikkeld: Handige programma’s die u gratis kunt downloaden van www.avs.nl. Meer hierover leest u in dit artikel.
Ludo Wilbrink

28 ‘Dan praat je over miljoenen’
Harry Swarts, projectleider lumpsum bij OCenW, verwacht niet dat het scholingstraject voor lumpsum later zal beginnen dan gepland. De Initiatiefrijke Scholen die zich met lumpsum bezig houden komen alvast met ervaringen vanuit de praktijk.
Astrid van Unen

32 Structuur in uw financi‘le organisatie
Tips voor ondernemende schoolleiders
Ludo Wilbrink

36 Verdeling schoolbudget O&O
Praktijkvoorbeeld
Sylvia van GaaIen (AVS) en Wil Kroesen (Stichting De Liemers, Zevenaar)

40 De RDO-ers komen eraan (Register Directeur Onderwijs)
Eerste inschrijvingen in het NSA-beroepsregister (Nederlandse Schoolleiders Academie)
Bert Nijveld

42 Kwaliteitszorg: de stand van zaken
Na het vaststellen van de kwaliteit volgen de verbeterplannen
Anneke van der Linde

46 Europese ontmoetingen in Estland
Internationale schoolleiderconferentie in Tallinn

50 Duurzaam onderwijs in een duurzaam gebouw
Openbare basisschool Sokkerwei, Castricum
Bert Nijveld

VASTE RUBRIEKEN

9 Jos Collignon
Illustratie

31 Het AVS bestuur is er voor u
De AVS bestuursleden op een rijtje

53 Strengstoere spierballen

Column
Marco van Traaij

60 Informatieblad / Bestellijst