Kader Primair Avs — Jrg. 8 (mei 2003) Nr. 9

1 Jaarrede AVS Congres (vrijdag 4 april 2003)
AVS CONGRES
Ton Duif
“Dames en heren, beste collega’s, ….”

4 1100 OALT-banen op de tocht
AVS Actueel
Bij gebrek aan regeerakkoord …

6 Schoolbegeleidingsgeld nog niet naar scholen
AVS Actueel
Gerda de Leeuw

6 Zelf klasgrootte bepalen
KORT Actueel

7 Kennisnet lanceert digitale sleutel Entree

KORT Actueel

7
Eisen voor zij-instromers versoepeld
KORT Actueel


8 Maatregelen moeten ABP financieel sterker maken
AVS Actueel
Frank Klaassen (ABP)

9 Nieuwe website over rugzak
kort actueel
www.leerlinggebondenfinanciering.nl

10 Impressie van het congres ‘Goed onderwijs‘: met volgeschreven velletjes terug naar school.
AVS CONGRES
Larissa Pans

Congresimpressie en fotoreportage. Was u er ook, bij het AVS-congres 2003 op 4 april? Een impressie van deze geslaagde dag, waar velen met nieuwe idee‘n en informatie vandaan kwamen.

13 AVS Congres / Grote vakantie
Illustratie
Jos Collignon

14 Het Management Informatiesysteem (MIS) om te sturen op resultaat
AVS CONGRES
Workshopimpressie – “Weet wat je wilt weten”.

15 Papier produceren lukt meestal wel
AVS CONGRES
Workshopimpressie – Kwaliteitszorg: Hoe staat het met ons (goed) onderwijs?

17 “Wat kunnen we beter doen?”
AVS CONGRES
Workshopimpressie – Inspectie en scholleiding: partners in goed onderwijs.

18 Venijn in de start
AVS CONGRES
Marc Oskam
Zo’n 70 directeuren hebben op het AVS-congres hun leidinggevende ervaringen geplaatst in ‘De Cirkel van Oskam’. AVS-adviseur Marc Oskam geeft, in analogie met de film ‘Frenzy’ van Alfred Hitchcock, het voorbeeld van een directeur die gaandeweg het kernprincipe van deze cirkel ontdekt.

22 Onderwijskundig leiderschap
AVS CONGRES
Jan Heijmans (NSA)

AVS-congresbezoekers geven hun mening en ervaring

26 Meer samenhang in zorgbeleid
Aleid Schipper
WSNS+ met twee jaar verlengd. De vijfde voortgangsrapportage Weer Samen Naar School is op 16 april jl. in de Tweede Kamer besproken. In dit artikel meer over de onderzoeken naar de samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen en effecten van adaptief onderwijs.

30 De overgang van groep 2 naar groep 3?
AVS HELPDESK
Harry van de Kant
Moet de school 1 oktober als peildatum gebruiken voor de overgang van groep 2 groep 3? Moet voor de leerlingen die een verlengd kleuterjaar hebben een handelingsplan gemaakt worden? De AVS helpdesk adviseert over deze en andere vragen over de overgang van groep 2 naar groep 3.

32 Competenties sbo en REC schoolleiders
Aleid Schipper
Van belang voor alle leidinggevenden.

35 Fitte vutters: ze zijn er echt !
Astrid van de Kerkhof

36 Naar gedeelde medezeggenschap
Harry van de Kant
De geschiedenis van de huidige medezeggenschap in het primair onderwijs.

38 Schoolleiders voor vrijescholen
MANAGEMENTVORMEN IN DE PRAKTIJK
Elisabeth van den Hoogen
Knopen doorhakken over de begroting, gebouwenbeheer of personeelsbeleid. Interviews met 3 schoolleiders: Jos Tiel Groenestege (Parcivalschool Arnhem), Peter van Breemen (Vrijeschool Rudolf Steiner, De Bilt) en JosŽ van Loo (Vrijeschool Rapha‘l, Almere).

42 Leren als je niet kan lopen
Wichert Eikelenboom
De Sint-Maartensschool bij de Sint-Maartenskliniek in Nijmegen heeft voor ieder kind een plan, in ŽŽn gebouw.

47 Ambities, verwachtingen en onorthodox handelen
Column
Marco van Traaij

52 Informatieblad / bestellijst