Kader Primair Avs — Jrg. 8 (juni 2003) Nr. 10

1 Internetzorgen 2004
Kaderspel
Ton Duif

2 Kort geding over ontbreken sociaal plan OALT-leraren
AVS Actueel
Harry van de Kant

4 Gevolgen van het regeerakkoord
AVS Actueel
Ady Hoitink
Maar liefst 800 miljoen extra wordt er aan het eind van deze regeringsperiode uitgetrokken voor het onderwijs, aldus een trotse coalitie van CDA, VV D en D66. Maar tegenover de investeringen staan bezuinigingen. Er is nog geen oplossing voor de bestuurlijke krachtenbundeling. Kennisnet komt nog steeds te kort en het kabinet kondigt maar liefst 100 miljoen bezuinigingen op onderwijsachter standen beleid aan. Ook voor de bevriezingen van overheidssalarissen en de stijging van pensioenlasten moet worden gevreesd.

6 Scholen moeten zelf internetprovider kiezen
AVS Actueel
Harry Cox
Waar moet u op letten?

7 Woordenlijstje internet providers

9 Schoolleiding
Illustratie
Jos Collignon

10 Onderwijs krijgt een zeven
AVS Actueel
Inspectieverslag 2002 is het lezen waard

14 Voortgang integratie AVS en LVSO
AVS Actueel
Ady Hoitink

16 Pluriformiteit en neutraliteit van het onderwijs
Paul Zoontjens (Universiteit van Tilburg)
Het Nederlandse duale onderwijsbestel is uniek in de wereld. Wat zijn nu de belangrijkste verschillen tussen het pluriforme bijzonder en neutrale openbaar onderwijs? Paul Zoontjes, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht, plaatst deze begrippen in het licht van de moderne, multiculturele samenleving.

22 Goed zelfbeeld voor AZC-kinderen
Annette Kho
Laat maar zien wie je bent. AZC-school De Vlieger besteedt extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leerlingen. Want om te integreren en te aarden in de Nederlandse samenleving is een sterk en positief zelfbeeld belangrijk.

26 ‘Vacatures plaatsen we in het Reformatorisch Dagblad”
Larissa Fans
Bijbel is allesbepalend op christelijk-reformatorische school

30 “Islam is een middel, geen doel.”
Bert Nijveid
Al-Ghazali wil eigen bijdrage leveren aan maatschappij

34 Homobeleid op scholen
Sylvia van Gaalen
(Homo)seksualiteit – hoe tolerant is uw school?

36 Bijzonder openbaar onderwijs
Managementvormen in de praktijk
Elisabeth van den Hoogen


40 Voorbeeld van gedeelde medezeggenschap
Harry van de Kant
Inrichting medezeggenschap volgt de organisatie van de instelling. In dit artikel geven we voorbeelden van de manier waarop gedeelde medezeggenschap vorm kan krijgen. We vergelijken de positie van de personeelsvertegenwoordiging met die in de WOR en voor de positie van ouders sluiten we aan bij de idee‘n over de school raad in andere onderwijssectoren.

48 Nieuwe afspraken spaarverlof
AVS HELPDESK
Gerda Leeuw

Opnamemogelijkheden en oude afspraken nog eens op een rijtje

50 Ondernemend onderwijspersoneel
Marion Slijpen
Nieuw traject voor talentontwikkeling

54 Gangenschool met huiskamergevoel
BOUWEN AAN ONDERWIJS
Candida van Verschuer

De Silvester-Bernadette is 50 jaar

56 Collega’s ontmoeten bij u in de buurt

61 De Rugzak
Column
Marco van Traaij

64 Informatieblad / bestellijst