Kader Primair Avs — Jrg. 8 (januari 2003) Nr. 5

Themanummer: Speciale Onderwijszorg

1 Stemadvies !

Kaderspel
Ton Duif

2 AVS en LVSO willen samen verder
AVS actueel
Ady Hoitink en Aleid Schipper
De AVS en LVSO zijn in 2002 een integratietraject gestart. Het komende jaar zullen publicaties, beleidsreacties en scholing voor schoolleiders steeds meer op elkaar worden afgestemd.

6 Begrotingsdebat 2003 levert meer op dan verwacht
actueel
Ady Hoitink

9 Vertrouwen voor SSNS+
actueel
Roel Weener
Voortgang en afspraken in de Tweede Kamer


10 Actie Taalondersteuning
kort actueel

13 Illustratie

Jos Collignon

14 Positie schoolleiders in wet regelen
Astrid van de Kerkhof
Het ’testament’ van Maria van der Hoeven. Hoe gaat het verder met lumpsum, de aanpak van het schoolleiderstekort en de verbetering van uw arbeidsvoorwaarden na de verkiezingen? Wij vroegen demissionair minister Van der Hoeven naar haar mening en verwachtingen.

20 Uit de zorgelijke sfeer
Bert Nijveld
Vierde tranche onderwijskansenbeleid van start met nieuw landelijk beleidskader

22 Beste ouders… Tips voor communicatie bij de komst van gehandicapte kinderen
Aleid Schipper
Communicatie is een sleutelwoord bij de bege leiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zowel intern, maar ook extern, met de ouders en tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg rondom dat ene kind. Waar moet u op letten?

26 Handelingsplanning Ouders Leerkracht Samen

Frans Hoekstra

28 Adaptief onderwijs invoeren
Bouwina van Bruggen (Seminarium voor Orthopedagogiek)
Een complex schoolverbeteringstraject. Integrale leerlingenzorg dient alle niveaus te omvatten: de groep, de school, het werkingsverband en de sbo-school. Maar de kern blijft het leerkrachtgedrag in de klas. Aldus het onderzoek ‘Ontwikkelingen in en de effecten van adaptief onderwijs in de klas integrale leerlingenzorg’.

30 Vermindering van lerarentekorten door uitstroom te beperken
KORT actueel

31 Cursussen op maat voor speciale onderwijszorg

32 Geen rugzak maar maatpak
Elisabeth van den Hoogen
‘Cluster 1’ wil niet meer zonder lumpsum

36 Sbo in gesprek over inspectierapport
Roel Weener (WSNS+)

37 Onafhankelijk advies aan scholen bestrijdt ziekteverzuim
kort actueel

38 Een sbo-klas is net Croma…

Larissa Pans
De praktijk van de Prof. J.J. Dumontschool in Haarlem

42 Een goed verbeterplan, wat dan?
Jan Schildmeijer (WSNS+)
WSNS+: wachtlijsten als aanleiding

46 Leidinggeven in het sbo
Jan Heijmans (NSA )
Dubbele loyaliteit naar eigen school en samenwerkingsverband

50 Speciale leerlingenzorg in het vmbo
Ady Hoitink
Zorgstructuur in het voortgezet onderwijs nog lang niet af

53 Spaarloonklanten vangen bot bij banken
kort actueel

54 Schoolleider over bovenschools manager

Sylvia van Gaaien

Managementvormen in de praktijk: Ervaringen van schooldirecteuren met bovenschools management.

56 Wijziging kinderopvang leidt tot kostendeling
kort actueel

57 Zet onderwijs op 1
Onderwijs start eigen ‘verkiezingscampagne’

58 De wijk groeit…
Wichert Eikelenboom
Bouwen aan onderwijs. De Mare (Almelo), gebouwd mt spreekruimte en een dubbel speellokaal

60 Sociaal plan OALT
kort actueel

60 Computergebruik in de klas groeit naar 93% in 2005
kort actueel

60 Duidelijkheid over vergoeding overblijfkrachten
kort actueel
Zie ook www.voo.nl/actueel/voo_nieuws.html

61 Stilte
column
Marco van Traaij

64 Informatieblad / Bestellijst