Kader Primair Avs — Jrg. 8 (april 2003) Nr. 8

1 Realistische CAO
Kaderspel
Ton Duif

2 Sociaal Plan voor OALT leraren
Actueel
Ady Hoitink

4 Gevolgen van de rugzak voor het personeel
Actueel
Ady Hoitink
Advies: voer een actief personeelsbeleid

6 Drie plaatsingsdata in het sbo
Actueel
Aleid Schipper

7 Regelingen kinderopvang
KORT Actueel

9 Vrouwen en allochtonen schaars in schoolbesturen
Actueel

9 Van der Hoeven: geen sponsorwet scholen

KORT Actueel

11 Naar een nieuw bestuursmodel
Harry van de Kant

Verschuiving in de verhouding tussen bestuur en leidinggevenden

12 Omgaan met ouders vereist durf en tact
Larissa Pans
“Hier is mijn kind en jullie maken er een havo/vwo-leerling van.”

16 Meer erkenning voor de sociale taak van de school
ONDERWIJS EN SAMENLEVING
Ady Hoitink

18 Samen leren leven
Bert Nijveld
Tot waar reikt de verantwoordelijkheid van de school?

22 Bewust handelen bij agressie tegen de school
AVS HELPDESK
Candida van Verschuer

25 ‘Shock and awe’
Illustratie
Jos Collignon

26 Van alles wat
Welzijn op het Schoolplein

– Voorlichting over verschillende leefvormen
– Pesten
– Verkeersouders
– Spreekbeurt over vooroordelen of racisme
– Goed klimaat in de Wereldschool
– Schoolzwemmen
– Protocol schorsing en verwijdering
– Sociale veiligheid in Heerlen
– Schoolplein inrichten

28 Wie is aansprakelijk voor de schade?

Harry van de Kant
Nog eens wat regels op een rijtje

32 Lekker eten bij de overblijfjuf
Sylvia van Gaalen
Certificaten voor professionele overblijfouders

38 EŽnpitters beraden zich op de toekomst
MANAGEMENTVORMEN IN DE PRAKTIJK
Elisabeth van den Hoogen
“We durven het voorlopig wel aan”

42 De Basis is Boos
BOUWEN AAN ONDERWIJS
Wichert Eikelenboom
Ouders strijden voor betere onderwijshuisvesting

47 Waar we allemaal problemen van maken
Column

Marco van Traaij

52 Informatieblad / bestellijst