Kader Primair AVS — Jrg. 26 (september 2020) nr. 1

Deze aflevering is als PDF beschikbaar

Thema groei en krimp

10 ‘Er komen er elk jaar ongeveer honderd leerlingen bij!  
Door demografische ontwikkelingen kunnen scholen uit hun jasje groeien en ook zijn er nieuwe scholen die een onverwachte groeispurt doormaken. Dan moeten er oplossingen komen voor de leerlingengroei, zowel qua ruimte als personeel.

14 Fuseren tot samenwerkingsschool niet uitsluitend demografische noodzaak
‘Samen ben je veel sterker’

18 Hoe kleine scholen het hoofd boven water houden
Bevolkingskrimp heeft op veel plaatsen kleine scholen nog kleiner gemaakt. Drie basisscholen in krimpgebieden in Groningen, Noord-Brabant en Gelderland vertellen hoe zij het hoofd boven water houden, en soms zelfs nog weten te groeien.

Actueel

02 Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen
AVS: besturen eindverantwoordelijk voor gebouw, schoolleiders op schoolniveau

4 Invloed AVS-peilingen op coronabeleid
Reconstructie

6 Meer ruimte voor schoolleiders po door nieuwe herregistratiecriteria
Niet meer gebonden aan professionaliseringsthema’s

Verder in dit nummer

24 ‘Afstandsonderwijs is een paardenmiddel’
Ook scholen in het voortgezet onderwijs zijn na de zomervakantie weer volledig open. Hoe zien de schoolleiders het nieuwe schooljaar tegemoet? “Ik zie mogelijkheden om leerlingen bij lesuitval digitaal de les van een parallelklas te laten volgen.”

28 ‘Bemoeienis met de wijk is onze core business’
School in achterstandswijk: een breed aanbod en flink netwerken

32 ‘Een schoolleider kan zoveel toevoegen aan de maatschappij’
Blik van buitenstaander werkt verhelderend voor leidinggevenden

Iedere maand

07 Illustratie Djanko
23
Zo kan het ook!: Vso-leerlingen slagen in regulier onderwijs
37 Politieke column: Peter Kwint (SP) over de flexibiliteit van schoolleiders tijdens de coronacrisis
38 Van de AVS
40 AVS Academie: Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap
44 Voor jou geselecteerd
45 Boeksignalering Leren anders organiseren