Kader Primair AVS — Jrg. 26 (maart 2021) nr. 7

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: onderwijs en politiek

08 ‘Het ging in de Tweede Kamer nog nooit zo vaak over onderwijs’ 
Het is nog mondjesmaat, maar het woord ‘schoolleider is her en der expliciet terug te zien in de diverse verkiezingsprogramma’s. Hoe kijken de huidige onderwijspolitici aan tegen de rol van schoolleiders? Kader Primair vroeg het aan negen onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer.

16 ‘Burgerschapsonderwijs staat nu hoger op de agenda’
De vrijheid van meningsuiting is een nog belangrijker thema geworden op scholen sinds de Franse leraar Samuel Paty vermoord werd. Ook zorgde de ‘identiteitsverklaring’ voor opschudding. Burgerschapsonderwijs wordt steeds relevanter. Vanaf augustus 2021 krijgen scholen waarschijnlijk ook te maken met een aangescherpte wet.

20 Lobbyen voor en door schoolleiders
AVS: voldoende ondersteunend personeel, erkenning en een passende waardering

24 Wat willen de politieke partijen met het onderwijs?
Verkiezingsplacemat

Actueel

02 Vo-scholen weer (beperkt) open
Onder strikte voorwaarden

03 Cao-overleg primair onderwijs van start
Inzet AVS vastgesteld

04 8,5 miljard voor wegwerken corona-achterstanden
Maatwerk per school mogelijk

Verder in dit nummer

28 ‘We moeten tegen leerlingen zeggen dat het goed komt en dat wij ze daarbij helpen’
Na twee schoolsluitingen stijgen de achterstanden die een deel van de leerlingen oploopt. Het demissionaire kabinet lanceert en financiert een meerjarig Nationaal Programma om het been weer bij te trekken. Scholen vinden de cognitieve achterstanden niet het ergst, maar maken zich vooral zorgen over het welzijn van hun leerlingen.

32 ‘We inspireren elkaar’ 
Wietse Visser en zijn zus Tineke leiden volstrekt verschillende scholen, maar zijn het eens over wat deze aan kinderen zouden moeten meegeven: goed onderwijs, intrinsieke motivatie, een brede ontwikkeling en vooral een stevige portie persoonsvorming. ‘Het gaat bij ons nooit niet over onderwijs.”

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

27 Zo kan het ook!
Woorden leren in het Taallokaal

36 Van de AVS

38 AVS Academie
Mentoring- en coachingstrajecten voor schoolleiders

42 Voor jou geselecteerd

45 Boekbespreking
Systeemdenken in een lerende school