Kader Primair AVS — Jrg. 26 (januari 2021) nr. 5

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: leren en professionaliseren

08 Fundamentele kennis van leren
Schoolleiders en leraren hebben te weinig kennis van cognitief-psychologische inzichten over leerprocessen, vindt onderwijspsycholoog Paul A. Kirschner. “Het ontbreekt hen aan fundamentele kennis over hoe kinderen leren en hoe ze die kennis moeten toepassen in het klaslokaal.”

12 ‘Niet alles kan online’
Vooral voor kennisoverdracht is e-learning een goede optie, maar samen – fysiek of online – over het geleerde praten en opdrachten maken blijft belangrijk. “We discussiëren in Teams ieder geval niet over de kleur van de punaises.”

16 ‘Didactische expertise zit er genoeg in mijn team’
Hoe de schoolleider van buiten zich het vak eigen maakt

Actueel

03 Beroepsstandaard Schoolleiders PO geactualiseerd
Leiderschapspraktijk staat centraal

03 Meer duidelijkheid nodig over functiebeschrijving en -waardering D13
Toelichting en voorbeeld

04 Wegvallen eindtoets veroorzaakt lager schooladvies
Onder andere kinderen uit armere gezinnen benadeeld

Verder in dit nummer

22 IB Worldschool in Schilderswijk
Het Primary Years Programme van het International Baccalaureaat is ontwikkeld voor internationale scholen met kinderen van expats. Maar het expat-onderwijsprogramma biedt ook kinderen met een andere achtergrond meer kansen.

26 ‘Melissa’s inzet verlaagt werkdruk’
De inzet van mensen met een arbeidsbeperking is maatschappelijk relevant en kan van toegevoegde waarde zijn voor een school. Het kost, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, weinig extra regelwerk en er is ondersteuning en subsidie beschikbaar.

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook!
Bankmedewerkers helpen leerlingen met taal

31 Politieke column
Paul van Meenen (D66): ‘Het geld moet rechtstreeks naar de school’

32 Van de AVS

34. AVS Academie
Leergang Bestuurlijk leiderschap in het primair onderwijs (Nieuw!)

38 Voor jou geselecteerd

41 Boeksignalering
‘Samenwerkend leiderschap. Zes invloeden die het verschil maken’