Kader Primair AVS — Jrg. 26 (februari 2021) nr. 6

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Huisvesting en binnenklimaat

08 ‘Het tocht hier soms als de neten’
Covid-19 waart nog altijd rond en er komen mogelijk nog besmettelijkere varianten aan. Goed ventileren, afstand houden en goede hygiëne blijven het mantra, als de schooldeuren überhaupt open zijn. Schoolleiders kijken kritisch naar hun binnenklimaat en naar de genomen coronamaatregelen.

12 ‘Huisvestingsdiscussie gaat niet alleen om ventilatie’
Kinderen leren beter in een schoolgebouw met schone lucht en ook leraren voelen zich beter bij een prettig binnenklimaat. Waarom zijn schoolgebouwen dan vaak zo aftands? Het verbeteren van de onderwijshuisvesting blijkt lastig binnen een knellend stelsel.

16 Koel in de zomer, warm in de winter, en bijna energieneutraal
Door het wegvallen van de eindtoets afgelopen schooljaar en de opgelopen leerachterstanden is een zorgvuldig en ‘kansrijk’ schooladvies extra belangrijk. Juist omdat met name kansarme kinderen extra hard getroffen worden.

Actueel

03 Schooladvies vaststellen mag twee weken later
Kansrijk adviseren

04 Tweede Kamer stemt in met vereenvoudiging bekostiging po
Unaniem eens over wetsvoorstel

05 Derde subsidieronde vrij roosteren leraren
Eerdere resultaten positief

Verder in dit nummer

22 ‘Een breed gedragen schooladvies is al coronaproof’

26 ‘Je moet signaleren; alleen kluisjescontrole is niet genoeg’

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook!
Van zwakke school naar superschool

31 Politieke column
Kirsten van den Hul (PvdA): ‘De school moet om kwetsbare kinderen heen staan’

32 Van de AVS

34 AVS Academie
Leergang Positief Onderwijs: ‘Welbevinden is voorwaarde voor ontwikkeling’

40 Voor jou geselecteerd

43 Boekbespreking
‘Expliciete Directie Instructie 2.0’