Kader Primair AVS– Jrg. 26 (december 2020) nr. 4

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: van passend naar inclusief onderwijs

12 ‘Het is een teambeslissing’
Passend en inclusief onderwijs staan volop in de belangstelling in dit evaluatiejaar, waar minister Slob inmiddels zijn beleid op aangepast heeft. Zeggenschap over wat een school aankan en hoe blijkt een belangrijke voorwaarde. “Het is een teambeslissing.”

16 Een inclusieve school leiden
Op scholen met inclusief onderwijs leren kinderen voor elkaar te zorgen en niemand buiten te sluiten. Dat vraagt wel iets van de schoolleiders. “Aandacht voor de professionele ontwikkeling van leraren en een cultuur van samenwerken zijn essentieel.”

20 Inclusief onderwijs in binnen- en buitenland
‘Het is te gemakkelijk om een buitenlands inclusief onderwijsmodel copy-paste op Nederland te plakken.’

Actueel 

02 Uitvoering CAO PO levert nog niet overal gewenste effect op 
Peiling

04 Kabinet trekt 210 miljoen uit voor meer ondersteuning op school
Extra hulp in coronatijd

05 25 verbetermaatregelen Passend onderwijs
Beleidsreactie na evaluatie

Verder in dit nummer

26 Actieplan schoolleiderstekort
Het vak van schooldirecteur moet hogere prioriteit krijgen. Meer investeren in professionalisering en in ondersteuning en (financiële) waardering hebben de hoogste urgentie volgens het actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit’, dat onlangs werd aangeboden aan minister Slob door CEO’s en schooldirecteuren.

30 Toekomstagenda Schoolleiders
Schoolleiders leveren momenteel via digitale denksessies input voor het toekomstige beleid rond hun vakgebied. De opbrengt wordt in de eerste helft van 2021 aangeboden aan de politiek. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere: flexibel onderwijs en ontschotting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg.

Iedere maand

07 Illustratie Djano

25 Zo kan het ook!
Villa Revius: veilige haven voor thuiszitters

35 Politieke column
Rudmer Heerema (VVD) over wat de moord op Samual Paty losmaakt

36 Van de AVS

38 AVS Academie
Leergang Schoolleiderschap: van droom naar succes (Nieuw!)

43 Voor jou geselecteerd

43 Boeksignalering
‘Onderwijs & Jeugdhulp. Kleur bekennen in samenwerken’