Kader Primair AVS — Jrg. 26 (april 2021) nr. 8

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Toekomst van de schoolleider

10 In de toekomstagenda kijkt de schoolleider naar buiten
Erkenning nodig van cruciale rol en positie

14 Samenwerken, inspireren, verbinden
Toekomstvisie top 3-kandidaten Schoolleider van het Jaar

18 ‘Onze opdracht is om het oog op de bal te houden, ook in crisistijd’
Vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Actueel

02 Nationaal Programma Onderwijs na corona
Toelichting en tijdlijn

02 Aangescherpte wetgeving vrijwillige ouderbijdrage
Schoolactiviteiten voor alle leerlingen

03 Structureel 900 miljoen nodig voor dichten loonkloof po-vo
Manifest sociale partners

Verder in dit nummer

27 AVS Schoolleiderscongres
Digitale jubileumeditie op 21 april 2021

36 KI: dé oplossing voor het lerarentekort en kansenongelijkheid?
Charles Wood gelooft heilig  in de kracht van kunstmatige intelligentie

40 Kinderen willen meer bewegen, variatie en creativiteit
Samen met bso, sport en kunst kan school een mooi arrangement bieden

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

25 Zo kan het ook!
Vloeiende overgang naar groep 3 met speelleerplein

45 Politieke column
Roelof Bisschop (SGP): ‘Moet de volledige 8,5 miljard besteed worden aan achterstand wegwerken?

46 Van de AVS

48 AVS Academie
Leergang Leidinggeven aan een lerende school: ‘Het leerproces op alle niveaus optimaliseren’

52 Voor jou geselecteerd

53 Boeksignalering
Een andere kijk op scholen