Kader Primair AVS — Jrg. 25 (november 2019) nr. 3

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Privaat versus politiek

08 Thema: Particulier onderwijs in de lift
Het aantal particuliere scholen is bescheiden, maar groeiende. Ze maken onder andere meer persoonlijke aandacht voor het kind (po) en  versnelling van de eindfase (vo) mogelijk. Inspectie en wetenschap zien echter ook bezwaren: segregatie ligt op de loer.

12 Thema : In een klas met acht (of nog minder)
Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht. Voor kinderen met een zorgvraag kan het een weliswaar prijzige, maar noodzakelijke oplossing blijken. Twee moeders, één dochter en een schooldirecteur over hun keuze voor particulier onderwijs.

16 ‘Ik krijg alle medewerking van scholen’
Buitenschools onderwijs als aanvulling

Actueel

03 AVS roept op: staak mee op 6 november
Stevig signaal aan Tweede Kamer nodig

04 Voorstellen ontwikkelteams Curriculum.nu ingediend
Nadruk op onder andere digitale geletterdheid en burgerschap

06 Vmbo’s aan de slag voor beter techniekonderwijs
78 regio’s dienden plannen in voor verdere ontwikkeling

Verder in dit nummer

22 Achtergrond: Zij-instromer heeft meerwaarde voor je school
Bijna de helft van de basisscholen werkt al met zij-instromers, blijkt uit een AVS-peiling. Zij hebben andere ondersteuning nodig dan ‘gewone’ startende leerkrachten, vooral op het gebied van klassenmanagement. Maar: ‘Voor de school is het beslist winst dat er mensen van buiten komen.’

26 Achtergrond: Afstandsonderwijs als kans
Middelbare scholen zetten inmiddels online docenten in voor tekortvakken. Ook sommige basisscholen denken dat afstandsonderwijs het lerarentekort kan helpen verkleinen. Al is het niet onomstreden. ‘Dit vraagt wel om een andere visie op onderwijs.’

Iedere maand

07 Illustratie / Djanko

19 Zo kan het ook : Good practice
SterkWerk: positieve rol voor pesters

31 Politieke column
Lisa Westerveld (GroenLinks): ‘Investeren in onderwijs is grondwettelijke plicht’

32 Van de AVS

34 AVS Centrum Educatief Leiderschap
‘Zie inspectiebezoek als cadeautje’

38 Voor jou geselecteerd

40 Boekbespreking
‘Naar onderwijs in blauw’