Kader Primair AVS — Jrg. 25 (mei 2020) nr. 9

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Coronacrisismanagement

08 Leidinggeven op afstand
Leidinggeven aan een team als de school gesloten is: vier schoolleiders vertellen wat dat voor hen betekent. “Als je als directie samen positief en rustig blijft, werkt dat door naar het team en uiteindelijk ook naar de ouders en leerlingen.”

12 Omgaan met ongelijke kansen bij onderwijs op afstand
Technische voorzieningen zijn belangrijk bij onderwijs op afstand, maar voor kinderen uit kwetsbare gezinnen is meer nodig. Scholen leggen de focus meer op het in stand houden van de verbinding met deze leerlingen dan op leerrendement.

16 Blik in het buitenland
‘Afstandsonderwijs gaat in tegen de ziel van het Italiaanse volk’

20 Alleen achter Gynzykids: dreigt sociale isolatie?
Leren is normaal gesproken een sociaal gebeuren. Wat doet het met leerlingen als ze hun medeleerlingen en leraren moeten missen? “Als ouders hun kinderen binnenhouden, gaat er wel een verarming ontstaan.”

Actueel

03 Extra acties nodig voor terugdringen tekort schoolleiders
Onderzoek naar in-, door- en uitstroom schoolleiders primair onderwijs

03 Veel aandacht voor complexe taak schoolleider in Staat van het Onderwijs
Positieve ontwikkelingen, maar ook zorgen in jaarlijks inspectieverslag

05 Topvrouwen en schoolleiders gaan van elkaar leren
Start nieuw uitwisselingsprogramma

Verder in dit nummer

26 Officieel diploma heeft meerwaarde
Minister Slob wil dat álle leerlingen in het voortgezet onderwijs een diploma krijgen. Dus ook leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dat werd tijd, zeggen directeuren in deze onderwijssectoren.

Iedere maand

07 illustratie Djanko

25 Zo kan het ook!
Professioneel gemaakte educatieve televisie

31 Politieke column
Lammert van Raan (PvdD) over de coronacrisis in het onderwijs

32 Van de AVS

34 AVS Academie
Training Ouderbetrokkenheid

38 Voor jou geselecteerd

40 Boekbespreking
‘Eensgezind leiding geven’