Kader Primair AVS — Jrg. 25 (juli 2020) nr. 10

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: terug naar school

08 “Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig”
Gesloten, half open en volledig open. Het Nederlandse onderwijs wisselt in het coronatijdperk razendsnel van gedaante. Vier schoolleiders vertellen over deze turbulente periode. “We zijn vooral uitgegaan van het kind.”

12 Achterstanden door corona? Eerst verifiëren
Het effect van de periode van thuisonderwijs op kansen ongelijkheid moet nog blijken. “Voordat je kiest voor oplossingen als de verlengde schooldag of zomerschool moet je eerst goed in beeld hebben hoe groot het probleem is.”

16 Zonder eindtoets naar de middelbare school
Wegvallen eindtoets en centraal eindexamen goed moment om waarde ervan ter discussie te stellen 

Actueel

02 Kinderen verspreiden COVID-19 veel minder dan volwassenen
Wel zorgen bij schoolleiders om personele bezetting 

04 Passend onderwijs: zorg beter georganiseerd, maar ook betere facilitering en duidelijkere doelen nodig
Eindrapport Evaluatie Passend onderwijs verschenen 

06 Versterken rol schoolleider centraal in cross mentoring-programma
Dertiende duo aangehaakt bij kopgroep ceosschoolleiders 

Verder in dit nummer

22 “Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’
Leerlingen in de knel of van de radar

26 Leren van onderwijs in gesloten jeugdinrichting
Het was half maart, de IC’s stroomden vol met corona patiënten en de scholen gingen dicht. Maar de scholen in gesloten jeugdinrichtingen bleven open, met inachtneming van de RIVM-maatregelen. “Geef je personeel de tijd en ruimte om te wennen aan de nieuwe werkelijkheid.”

Iedere maand

07 Illustratie Djanko
21 Zo kan het ook: familiecontactpersonen staan ouders met hulpvraag bij
31 Politieke column: Eppo Bruins (ChristenUnie) over de nieuwe waardering voor het onderwijs 32 Van de AVS
34 AVS Academie: leergang Strategische bedrijfsvoering
38 Voor jou geselecteerd
40 Boekbespreking: Cicero leest Covey’