Kader Primair AVS — Jrg. 24 (september 2018) nr.1

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Privacy

08 ‘niet mailen maar -vertrouwelijk- delen’
Het onderwerp privacy staat op de agenda, maar nog niet elke school voldoet aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is ook niet het belangrijkst: “Privacy is een dynamisch proces. Het is nooit af.”

12 ‘Je moet echt nadenken over wie je waar toegang toe geeft’
Schoolleiders op scherm door invoering AVG

16 Online sporen nalaten: maak leerlingen privacybewust
De bescherming van de (online) privacy van leerlingen valt of staat met hun eigen gedrag. Hoe leer je kinderen hun gegevens te beschermen? En wat kunnen scholen opsteken van hun leerlingen? “Ik leg uit wat de consequenties kunnen zijn als je bijvoorbeeld op Snapchat je locatie deelt.”

Verder in dit nummer:

24 ‘Ook schoolleider moet beter beloond worden’
Met gemengde gevoelens kijken AVS-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest terug op de recente cao-onderhandelingen in het po. Er zijn al wat belangrijke zaken geregeld; met name voor leraren. De belangen van de (adjunct-)directeuren komen echter pas aan de orde tijdens de vervolggesprekken in september.

28 Kinderen woorden geven
Om seksueel geweld tegen kinderen beter te kunnen voorkomen, signaleren en bestrijden, is het belangrijk dat scholen een veilige omgeving scheppen waarin leerlingen hun verhaal kunnen doen. Daarnaast is goede seksuele voorlichting nodig, en het bewustzijn dat tegengaan van seksueel misbruik deel uitmaakt van kinderrechten.

Actueel

02 #wijschoolleiders slaan alarm op 12 september
AVS zet in op eigen acties voor (adjunct-)directeuren po

03 Passend onderwijs zware belasting voor schooldirecteur
Vooral administratieve lasten overheersen positieve effecten

04 Regionale netwerkbijeenkomsten over CAO PO
Vanaf 3 september door hele land

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook!
Van antipestsymbool tot inspiratiepaal

33 Politieke column
Eppo Bruins (ChristenUnie)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergangen regionaal of incompany volgen

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Transformeer je school van binnenuit