Kader Primair AVS — Jrg. 24 (mei 2019) nr. 9

Deze aflevering is als PDF beschikbaar

Thema: bewegen en leren

10 Impact bewegen op leren
Bewegen tussen de lessen door helpt kinderen om beter te concentreren. Maar een direct effect op het leren is niet aangetoond. Bewegen combineren met cognitieve taken -bewegend leren- kan de leerprestaties wél beïnvloeden. “Het effect van bewegen is heel taakspecifiek. En dat is anders dan men altijd dacht.”

14 Tafels op het speelplein
Bewegend leren: drie schoolportretten.

18 Risicovol spelen versus aansprakelijkheid
Uitdagende speelpleinen en buitenlessen waarbij je vies kunt worden zijn onder andere belangrijk om motorische en sociale onhandigheid te voorkomen, kennis van de natuur te stimuleren en mentale veerkracht te kweken. Maar hoe kunnen scholen omgaan met de risico’s?

Verder in dit nummer

24 Leidinggeven aan de (bijna) beste leraar ter wereld
Dubbelinterview leerkracht Daisy Mertens en haar schoolleider Marcel van Rijt.
De Nederlandse Daisy Mertens, leerkracht op basisschool De Vuurvogel in Helmond, is een van de tien beste leraren van de wereld. Wat is de kracht van deze leraar en hoe stimuleer je als schoolleider de talenten in je team? “Marcel zal nooit zeggen wat ik moet doen.”

28 ‘Een schorsing staat zelden op zichzelf’
Begin dit jaar stonden de media bol van de incidenten in het (voortgezet) onderwijs waarna schorsing volgde. Hoe stel je je als schoolleider op in dit soort situaties? “Ik geloof niet dat schorsen dé manier is om rust te krijgen op school. Het lijkt me vaak bedoeld als reactie op druk van buitenaf.”

Actueel

04 Schoolleiders vinden registratie nuttig, maar willen meer maatwerk
Eindrapport ‘Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO’

05 Derde editie Staat van de Schoolleider uitgereikt
Uitgave AVS en VO-raad

06 Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies
CAO PO

Iedere maand

7 Illustratie Djanko

23 Zo kan het ook!
Mindful School: ‘Begin bij de leerkrachten’

33 Politieke column
Rudmer Heerema (VVD)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Over het schoolhek heen – Interdisciplinair samenwerken