Kader Primair AVS — Jrg. 24 (maart 2019) nr. 7

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema | De duurzame school

08 De school delen
Onderdeel zijn van een multifunctionele accommodatie (mfa) biedt scholen geweldige kansen voor het delen van ruimtes, energiebesparing en samenwerking. “Tijdens schooluren gebruiken wij het speellokaal, daarna komt de kinderopvang en ’s avonds zit het dorpshuis erin.”

12 Duurzaamheid in het DNA
Duurzaamheid is niet iets wat er ook nog ‘bij moet’ in het onderwijsprogramma. Scholen doen er al heel veel aan en de kunst is om hiertussen de verbinding te leggen, meent hoogleraar duurzaamheid Arjen Wals. In het nieuwe curriculum komt duurzaamheid in alle opdrachten terug.

16 Een ijsberg als goudmijn
Het duurzaamste schoolgebouw van Nederland

Verder in dit nummer

24 ‘Vervanging regelen is belastend’
De actie #wijsschoolleiders niet (te) vervangen! heeft onder meer de boodschap overgebracht dat de functie van schoolleider veelzijdig en complex is en cruciaal voor goed onderwijs. Daarbij horen passende arbeidsvoorwaarden. De actieweek genereerde vel media-aandacht. Een terug- en vooruitblik.

28 Hét meisje of dé jongen bestaan niet
De discussie welke sekse het meest ‘profiteert’ van het Nederlandse onderwijs woedt al lang. Ook de verschillende meningen over de vraag of het vooral de manier van lesgeven is of de verschillen tussen de hersenen van jongens en meisjes, waardoor de prestaties worden beïnvloed. En: in hun werkzame leven lopen meisjes niet voorop.

Actueel

02 Onderhandelingen nieuwe CAO PO verlopen constructief maar vragen meer tijd
Onderzoek positie en beloning leidinggevende functies en oop

04 Twee miljoen voor technisch vmbo op vso-scholen
Vanaf 1 april aanvragen

05 Absolute aantal thuiszitters iets gestegen
Regionale regisseur moet uitkomst bieden

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook!
Wortelmuffins en broccolikoekjes bakken

33 Politieke column
Harm Beertema (PVV)

34 Van de AVS

38 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe leergang Strategische bedrijfsvoering

42 Voor u geselecteerd

44 Boekbespreking
‘Het witte konijn. Naar eigenzinnig en inspirerend leiderschap’