Kader Primair AVS — Jrg. 24 (december 2018) nr. 4

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: De schoolleider in perspectief

10 Een uitdagend vak
De rol van de schoolleider is de afgelopen jaren veranderd. Twee ervaren schoolleiders en hoogleraar Femke Geijsel, gespecialiseerd in het onderwijs en leiderschap, beschouwen de ontwikkelingen in het vak. “Personeelsbeleid en financiën zijn veel belangrijker geworden en de verantwoordelijkheid groter.”

14 Leidinggeven in po versus vo
Schoolleiders hebben bovensectoraal gezien veel met elkaar gemeen, maar er zijn ook verschillen, vaak ingegeven door de schaalgrootte. Leidinggevenden met ervaring in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, vergelijken de functie in beide sectoren. “De ondersteuning in het basisonderwijs op kleine scholen, is schandalig.”

18 ‘Het hart van de school’
Portretjes van vier verschillende schoolleiders

Verder in dit nummer

24 Minder btw-druk kindcentra
Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken, moeten soms btw afdragen over hun prestaties aan elkaar. Er zijn echter mogelijkheden om die btw-druk te verlagen of voorkomen. Een onlangs verschenen handreiking verschaft duidelijkheid en brengt samenwerking weer wat dichterbij.

28 Buitenschools leren
Een zinvolle besteding van de vrije tijd en het ontwikkelen van niet-schoolse competenties is goed voor kinderen en de maatschappij, betogen onderwijs- en ontwikkelingsprofessionals. Maar tussen onderwijs, welzijn en zorg zitten nog genoeg schotten en er is meer onderzoek nodig naar de werkelijke effecten van niet-formeel leren.

Actueel

02 Schoolleiders geven massaal gehoor aan mailbombardement richting onderwijspolitici
Actie #wijschoolleiders verdienen meer! op 22 en 23 november

03 Belangrijke rol en positie schoolleiders erkend, nu nog vertalen in bijpassende waardering
Beleidsreactie op Onderwijsraadadvies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’

08 Subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten
Aftrap op 11 december

Iedere maand

9 Illustratie Djanko

23 Zo kan het ook!
Leidinggeven aan duurzame cultuurverandering

33 Politieke column
Kirsten van den Hul (PvdA)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Talentvol Leiderschap

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
‘Interprofessioneel werken en innoveren in teams’