Kader Primair AVS — Jrg. 24 (april 2019) nr. 8

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema | Werkdrukakkoord, een jaar later

08 Geld gaat vooral naar extra handen
De werkdrukgelden in het primair onderwijs gaan vooral naar extra (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten. Schoolleiders zijn tevreden over het akkoord, al zien velen het als een druppel op de gloeiende plaat. Het kabinet stelt daarom vanaf komend schooljaar al extra middelen beschikbaar.

12 Van onderwijsassistent tot Chromebook of muziekdocent
Hoe scholen de werkdrukmiddelen besteden

16 ‘Hoe hebben we het ooit zonder haar kunnen doen?’
OBS Charlois in Rotterdam-Zuid besteedt het werkdrukgeld aan een duizendpoot: de school heeft een eventmanager. Hoe ervaren teamleden, ouders en leerlingen de veranderingen sinds zij er is? “Ze heeft dingen vaak al geregeld voordat je erom vraagt.”

Verder in dit nummer

26 Expatkinderen in regulier onderwijs: eenduidige aanpak ontbreekt
Expatouders sturen hun kinderen steeds vaker naar reguliere scholen. Die zijn lang niet altijd toegerust voor deze toestroom. Veel schoolbesturen vinden zelf het wiel uit. “We zijn. onze eigen zoek- en puzzeltocht gestart.”

30 Leiderschapsontwikkeling in vele dimensies
Schoolleiders verdiepen zich op 15 maart op het AVS-congres in leiderschap in diverse facetten. Tussen de thematische lijnen over 4D-leiderschap door, stroomt er vooral veel energie door het congrescentrum in Nieuwegein.

Actueel

02 Actie #wijschoolleiders drukken onze stempel
Werkdruk zichtbaar maken

02 Leerkrachten positief over effecten werkdrukakkoord
Peiling AVS: ook driekwart schoolleiders tevreden

03 Voortgang nieuwe functiebeschrijvingen adjunct-directeur en directeur po
Internetconsultatie tussen 2 en 15 april

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

25 Zo kan het ook!
‘Slechthorende kinderen komen hier in een taalbad terecht’

38 Politieke column
Michel Rog (CDA)

39 Van de AVS

40 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Gespreid Leiderschap

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
Diagnosedrift