Kader Primair AVS — Jrg. 23 (oktober 2017) nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Werkdruk en bevlogenheid

10 ‘Het kan zo niet langer’
Op donderdag 5 oktober leggen tienduizenden leerkrachten in het primair onderwijs het werk neer. Initiators Thijs Roovers en Jan van de Ven leggen uit waarom de maat vol is als het gaat om het lerarensalaris en de werkdruk in de sector. De schoolleiders van Thijs en Jan steunen hun bevlogen teamleden

14 Werkdruk heb je deels zelf in de hand
Overkomt werkdruk dat de onderwijssector, of hebben onderwijsprofessionals hier zelf ook een aandeel in? “De druk van de omgeving zal altijd blijven. Het gaat erom hoe je ermee omgaat.” Een arbeidspsycholoog, schoolleider en leraar over dat ‘hoe’.

18 Lerarentekort te lijf
Schoolleiders en -bestuurders zitten niet stil

Actueel

03 Tot 15 oktober aanvragen subsidie zij-instroom
Primair en voortgezet onderwijs

05 Stress leraar beïnvloedt manier van lesgeven
Kennisrotonde

07 Nationale Onderwijsweek in teken van gelijke kansen
29 september – 5 oktober

Verder in dit nummer

26 Een nieuw curriculum maken doe je samen
Curriculum.nu wil vanuit het onderwijsveld leerlijnen en lesinhoud ontwerpen die passen bij de veranderende samenleving. Op sommige scholen doen lerarenteams dit al. “De regie ligt bij de leraar. Wij als schoolleiders stimuleren de collega’s hun talenten en kwaliteiten in te zetten.”

30 ‘Blurren’ in het sociale domein
Toegroeien naar integrale kincentra kan alleen door intensieve samenwerking en rolwisseling, waarbij de belangen van kinderen voorop staan. Van functiemenging oftewel ‘blurring’ in het sociale domein, is echter nog maar weinig sprake. “Neem je verantwoordelijkheid en verschuil je niet achter de organisatie.”

Iedere maand

09 Illustratie Djanko

23 Zo kan het ook!
Warme relatie zonder kantoor

24 Passend onderwijs
Integratie (v)so en sbo

35 Politieke column
Peter Kwint (SP)

36 Van de AVS

37 Boekbespreking
Een kindcentrum: waarom en hoe?

38 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Cultuurpracticum – Nieuw!

42 Voor u geselecteerd