Kader Primair AVS — Jrg. 23 (mei 2018) nr. 9

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Gelijke kansen

08 Kansarm/kansrijk: hoe dichten we de kloof?
Brede schooladviezen en dito brugklassen, langere brugperiodes, tienerscholen, Passend onderwijs… Op talloze manieren werken scholen aan gelijke kansen voor kinderen. De tweedeling neemt echter nog steeds toe. Over de haalbaarheid van het aanvliegen van een maatschappelijk probleem vanuit het onderwijs.

12 Zoeken naar gelijke kansen voor alle kinderen
Vier leidinggevenden over hun aanpak

16 Schaduwonderwijs: vooral voor wie betaalt
De ‘bijlesgeneratie’, noemt onderwijskundige Louise Elffers de groeiende groep leerlingen die (eindtoets)bijles, huiswerkbegeleiding, extra ondersteuning of examentraining krijgt. Deze markt is groeiende en er gaat veel geld in om. Maar niet iedereen kan dat betalen.

Verder in dit nummer

24 Eigentijdse schoolleider denkt en handelt strategisch
Versterking van leiderschap vraagt om een gezamenlijke inspanning van schoolleiders, -besturen en het ministerie van OCW, schrijft de Onderwijsraad in het recente advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’. Waarom is versterking van de beroepsgroep nog nodig en wat vindt de AVS van de aanbevelingen?

28 ‘Leer kinderen te reizen naar hun innerlijke wereld’
Op de vraag ‘hoe ziet het primair onderwijs eruit in 2030?’ klommen schoolleiders in de pen. Want naast betere salarissen en minder werkdruk is het voor hen belangrijk een visie neer te zetten. Een greep daaruit: “Als het aan mij lag, zouden alle leerlingen yoga krijgen.”

Actueel

02 ‘Kom over de brug’
30 mei estafettestaking in Gelderland en Overijssel

02 Gemeenten en schoolbesturen zetten bij ministerie druk op goede huisvesting scholen
Randvoorwaarde voor goed onderwijs

05 Kabinet schaft fusietoets af
Instemming MR vereist bij voornemen tot fuseren

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook!
Alle leerlingen mee op studiereis

22 Passend onderwijs
‘Hoe langer we bezig zijn, hoe meer puzzelstukjes op hun plek vallen’

33 Politieke column
Rudmer Heerema (VVD)

34 Van de AVS

40 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe leergang: Regisseur Onderwijs & Gebouw

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
‘De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs’