Kader Primair AVS — Jrg. 23 (maart 2018) nr. 7

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Digitale geletterdheid

08 Behoefte aan bouwstenen
Digitale geletterdheid wordt straks onderdeel van het landelijk curriculum. Wat houdt dat in, hoe staan leerlingen ervoor op dit vlak wat kunnen en doen scholen er nu al mee? Over het leggen van accenten, het bieden van kaders en bouwstenen. Critici waarschuwen voor het gevaar dat het een apart vak wordt.

12 Digitale geletterdheid integreren in curriculum
Drie schoolvoorbeelden

16 Computational thinking
Het is een van de vier onderdelen van digitale geletterdheid en omhelst meer dan alleen leren coderen en programmeren. “Als je leert om een robot een opdracht te geven en iets af te leveren, leer je systeemdenken.” Het begin nog wel bijna altijd met die ene leraar met passie voor robotica en programmeren.

Actueel

03 Zorgen over aantal thuiszitters
Schoolverzuim daalt

04 Ontwikkelfase curriculumherziening gestart
Teams en scholen aan de slag

04 Overzicht bespreektpunten nieuwe CAO PO
Dit voorjaar op de agenda

Verder in dit nummer

22 Slob op schoolbezoek
Minister Arie Slob van Onderwijs bezocht begin 2018 basisschool De Bloeiende Betuwe in Rhenoy. Daar ging hij in gesprek met de schoolleiding, teamleden en leerlingen. Onder andere over het terugdringen van de werkdruk. “Ik heb de verantwoordelijkheid het lerarentekort terug te dringen met alles wat in mijn vermogen ligt.”

26 Schoolleider versus bestuurder
Een goede relatie tussen schoolleider en bestuurder is belangrijk voor de onderwijskwaliteit, blijkt steeds opnieuw uit wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe ziet zo’n goede relatie eruit? “Het mag schuren, maar eerlijk, gelijkwaardig en blij worden van dezelfde dingen zijn wel belangrijk.”

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

19 Zo kan het ook!
Dorp houdt kleine school in leven

20 Passend onderwijs
Beter zicht op besteding middelen door samenwerkingsverbanden

29 Politieke column
Roelof Bisschop (SGP)

30 Van de AVS

34 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Bildung voor schoolleiders

38 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
De duidelijke directeur