Kader Primair AVS — Jrg. 23 (juni 2018) nr. 10

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: De wereld in de school

08 Meertaligheid en (wereld)burgerschap
Er is een groot verschil in burgerschapskennis van leerlingen, rapporteert de onderwijsinspectie in De Staat van Onderwijs 2018. Wat kunnen we leren van scholen die extra inzetten op internationalisering door bijvoorbeeld (vroeg) meertalig onderwijs? “Door een vreemde taal te leren, besef je dat er verschillen zijn in de wereld.”

12 ‘De benefits reiken verder dan lesgeven in het verre buitenland’
Studenten uit alle windstreken op internationale pabo Meppel

16 Contact met buitenlandse collega’s
Even uit je eigen organisatie stappen, zien hoe het anders kan. Maar ook: je eigen werk zien door de ogen van een buitenstaander. Nederlandse en Ijslandse schoolleiders ontmoetten elkaar op een internationale conferentie en inspireren en bezoeken elkaar nog steeds.

Verder in dit nummer

24 ‘Leren doe je niet alleen in de klas’
De basisscholen van ATO-scholenkring in ‘s-Hertogenbosch willen projecten van lokale educatieve partners opnemen in het onderwijsprogramma en inwisselen tegen onderdelen uit de vaste lesmethode of eigen leeractiviteiten en -middelen. Zo’n verandertraject vraagt wat van scholen, partners én gemeente.

28 Onderwijsverbetering in Kenia
Teachers4Teachers, een organisatie die Keniaanse leraren en schoolleiders traint en coacht, bestaat vijftien jaar. In al die jaren gingen honderden Nederlandse leraren en directeuren op reis naar Kenia om hun vakgenoten te ondersteunen. “De omstandigheden daar laten voor mij de essentie van onderwijs zien.”

Actueel

04 Twee derde basisscholen stelt advies naar boven bij na eindtoets
Meestal op verzoek van school zelf

05 Internetconsultatie wetsvoorstel burgerschapsonderwijs
AVS: scholen eerst aan zet via curriculumherziening

06 Verdere versterking positie leraar
Ingrijpende koerswijziging

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

21 Zo kan het ook!
Debatles verkleint overgang naar vo

22 Passend onderwijs
Thuiszitter neemt regie via robot

31 Politieke column
Lammert van Raan (Partij voor de Dieren)

32 Van de AVS

34 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe leergang: Gespreid leiderschap

38 Voor u geselecteerd

40 Boekbespreking
‘De klassiek-moderne school’