Kader Primair AVS — Jrg. 23 (januari 2018) nr. 5

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: registreren en professionaliseren

08 ‘Een belangrijke voorwaarde om je werk goed te kunnen doen’
Registratie in Schoolleidersregister PO verplicht sinds 1 januari

12 Leren on the job
Bij informeel leren laat je aan de hand van leerervaringen in je eigen praktijk zien dat je een flinke ontwikkeling hebt doorgemaakt op een bepaald professionaliseringsthema. Het valideren ervan voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO is nog niet voor iedereen even duidelijk. Kader Primair zocht het uit.

16 Selecteren van kwaliteit
Leiderschapsselectie is overal aan het professionaliseren, ook in het onderwijs. In- en outsiders zien dat scholen steeds meer aandacht, geld en tijd besteden aan de selectie van de juiste persoon op de juiste plek. Dat kan op verschillende manieren.

Actueel

02 Alvast subsidie voor vijftig basisscholen om werkdruk te verlagen
Aanvragen vanaf 15 januari

03 Programma AVS-congres 2018 bekend
Vroegboekkorting tot en met 12 februari

05 Bewindslieden willen alleen faciliterende rol bij invoering lerarenregister
Openstelling vanaf 1 augustus 2018 vooralsnog gehandhaafd

Verder in dit nummer

26 Ssst… eindtoets!
De eindtoets blijft een onderwerp van discussie en is vaak aan veranderingen onderhevig. Zo zijn er inmiddels meerdere aanbieders, digitale adaptieve versies en wil het nieuwe kabinet de toets weer zwaarder laten meewegen in het schooladvies.

30 ‘Professionele ongehoorzaamheid is nodig in het onderwijs’
Anette Dölle maakte een onderwijsversie van de bestseller ‘Nooit af’, over omgaan met werkdruk. In het verlengde daarvan verzorgt ze een van de plenaire sessies tijdens het AVS-congres op 16 maart aanstaande. “Durf af te wijken van de reguliere gang van zaken onder het mom: ik ben een professional, ik weet wat nodig is.”

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

23 Zo kan het ook!
Iedere dag van 8:15 tot 13:15 uur naar school

24 Passend onderwijs
Kwaliteitszorgsysteem: ‘Zoek aansluiting bij bestaande processen’

33 Politieke column
Kirsten van den Hul (PvdA)

34 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe trainingen

41 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Jongensbrein/Meisjesbrein