Kader Primair AVS — Jrg. 23 (april 2018) nr. 8

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Sectoroverstijgend samenwerken

10 Het IKC als ecosysteem
Reikwijdte van en grenzen aan ontschotting in sociale domein.

14 ‘Onderwijs-zorgcombinaties zijn heel belangrijk’
Leerlingen varen wel bij een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Dat lukt echter nog niet overal. De groep thuiszitters is bijvoorbeeld groot en ondanks Passend onderwijs gaan er ook nog veel kinderen naar het speciaal onderwijs. Waar is winst te behalen, en door wie?

18 Goodwill kweken voor techniek
Een vmbo-advies voor een (technische) beroepsgerichte leerweg stuit veel ouders tegen de borst, terwijl er enorme behoefte is aan vakmensen. Sommige basisscholen werken samen met het vmbo basis en kader én met technische bedrijven om het tij te keren.

Actueel

03 Regeling personele bekostiging 2018-2019 aangepast
Geen inhoudelijke wijzigingen, wel prijsaanpassingen

05 Oud AVS-bestuurder Hans Pennings verkiesbaar
Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP

06 App voor hybride leraar om werk en lesgeven te combineren
Lerarentekort

Verder in dit nummer

30 Keuzes maken tegen werkdruk
Scholen in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar structureel extra middelen om de werkdruk te verlagen. Hoe deze worden ingezet, bepalen de scholen zelf. Drie schoolleiders vertellen over de impact van het werkdrukakkoord en welke keuzes zij maken.

34 Leiderschap in evenwicht
Een goede schoolleider bemoeit zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken op de school, want leraren zijn professionals en kunnen problemen prima zelf oplossen. Buiten de lijntjes kleuren, een helikopterview hanteren, mensen met elkaar verbinden, ‘werkgeluk’: dat waren de belangrijkste begrippen tijdens het AVS-congres op 16 maart.

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

22 Passend onderwijs
Scholen en gemeente bundelen krachten voor onderwijs aan hoogbegaafden

29 Zo kan het ook!

41 Politieke column
Michel Rog (CDA)

42 Van de AVS

44 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe leergang Verbindend leiderschap

48 Voor u geselecteerd

51 Boekbespreking
Creatief en probleemoplossend denken bij schooltonwikkeling