Kader primair AVS — Jrg. 22 (september 2016) nr. 1

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: Van primair naar voortgezet

03 Dekker: 9 miljoen voor zomerscholen in 2017
Leerachterstanden wegwerken

03 Ook primair onderwijs krijgt digitaal verzuimregister
Vanaf januari 2017 proefdraaien

04 School en Veiligheid geeft tips voor omgaan met Turks conflict in klas
Vreedzame school ontwikkelt lesbrief, SchoolTV informeert

07 Illustratie Djanko

10 Iedereen wil goede aansluiting po-vo
Hoe regelen we dat?

14 ‘Kinderen ontwikkelen zich niet loodrecht’
Nieuwe onderwijsconcepten die een vroege vervolgschoolkeuze uitstellen duiken op om ‘de knip na groep 8’ te verzachten. “We zien stabiele en mondige jongeren die meer gefundeerde en betere keuzes maken.” Winst is ook dat basis- en voortgezet onderwijs veel van elkaar leren als ze samen optrekken.

18 Een schooladvies voor gelijke kansen
Gelijke kansen voor alle kinderen, daar streven we naar. Of je ouders nu hoog of laag zijn opgeleid en wel of niet in Nederlands zijn geboren. Maar zowel de OESO als de onderwijsinspectie waarschuwen dat kansenongelijkheid toeneemt. Welke rol speelt het schooladvies hierin?

23 Zo kan het ook! | Good practice
Crowdfunden voor meer groen in school

25 Passend onderwijs
Autismevriendelijk onderwijs

28 Terug naar de oertijd
Veel van ons gedrag wordt bepaald door oerinstincten overgeleverd uit het stenen tijdperk. Daarom kunnen we leren van het leiderschap in de oertijd, stel Mark van Vugt, hoogleraar evolutionaire en organisatiepsychologie. “Groepsbeloningen werken beter dan individuele bonussen.”

32 Teamflow zet leerkrachten in hun kracht
Teamleden ervaren een gezamenlijke flow als zij samenwerken aan een collectieve ambitie en daarbij moeiteloos op elkaar aansluiten. Dat stimuleert de schoolontwikkeling. “De positiviteit en praktische aanpak van het Teamflowconcept zijn elementen die me bijzonder aanspreken.”

35 Politieke column
Eppo Bruins (ChristenUnie)

36 Van de AVS

38 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Middenkader

42 Voor u geselecteerd

45 Boekbespreking
‘Blockbusters’