Kader Primair AVS — Jrg. 22 (mei 2017) nr. 9

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Zorg voor personeel

10 Studerende schoolleiders
Vanaf april 2017 is er een tegemoetkoming voor de vervanging van directeuren in het primair onderwijs die een masteropleiding gaan volgen. Schoolleiders en -bestuurders zijn – uiteraard – blij met deze regeling, maar er is ook nog koudwatervrees om de school even los te laten. “Op directeurniveau blijven er altijd dingen liggen.”

14 Het gaat om de houding van mensen’
De cao maakt tijd vrij voor duurzame inzetbaarheid. Toch worden deze uren nog maar mondjesmaat ingevuld. In Tilburg steken ze hier veel energie in. En in Leusden kan ouder onderwijspersoneel kiezen voor minder werken mét – grotendeels – behoud van het oorspronkelijke salaris en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

18 Collega’s met een arbeidsbeperking
‘Deze mensen zijn met hun talenten een aanwinst voor de school’

Actueel

02 Politieke maatregelen tegen werkdruk pas na formatie
Debat in Tweede Kamer

03 ‘Cultuureducatie en – participatie voor alle leerlingen
Oproep aan informateur Schippers en Tweede Kamer

05 ‘Digitalisering onderwijs heeft dringende impuls nodig’
Advies Onderwijsraad

Verder in dit nummer

26 Staat van de Schoolleider
De schoolleider heeft als sleutelfiguur een grote invloed op de kwaliteit van een school. In een dynamisch krachtenveld waarin schijnbaar vaste waarden steeds veranderen, oefent hij zijn functie uit. En legt de lat hoog voor zichzelf. Wat is de staat van de schoolleider anno 2017?

30 Tijd voor maatwerk
De wet Onderwijstijd moet scholen in het voortgezet onderwijs meer mogelijkheden geven voor maatwerk, zoals eigen leerroutes, eerder examen doen, alleen onvoldoende vakken herkansen. “Het gaat er nu niet meer om of alle leerlingen die uren ook daadwerkelijk volgen.” Over de mogelijkheden én belemmeringen in de praktijk.

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

23 Zo kan het ook! Good practice
Kinderen leren omgaan met seksuele diversiteit

24 Passend onderwijs
Thuiszitters gaan graag naar het Walhallab

35 Politieke column
Bente Becker (VVD)

36 Van de AVS

38 AVS Centrum Educatief Leiderschap

42 Voor u geselecteerd

44 Boekbespreking
Het Tienerbrein